«Узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття», хімія 7 клас. Урок — гра»

Тема: Початкові хімічні поняття.
Мета: Залучити учнів до активного закріплення, узагальнення і розвитку знань з головних питань вивченої теми: суті атомно-молекулярного вчення, поняття про валентність атомів, узагальнити і систематизувати знання про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні речовини; закріпити навички написання хімічних формул, елементів, визначення валентності атомів, підготовка учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові поняття».
Розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці засобами: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та систематизації, виділення головного, суттєвого;
Розвивати навички застосовування різних форм роботи та самостійність в прийнятті рішень; вдосконалювати суб'єкт-суб'єктні відносини між учнями.

Тип уроку: урок-узагальнення і систематизації знань.
Форма проведення: урок-змагання (урок-гра).
Обладнання:
картки з диференційованими завданнями на три рівні;
жетони, сигнальні картки;
індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи на окремих аркушах паперу;
аблички для складання формул сполук за валентністю та проведення обчислень маси і кількості речовини.
Форми роботи:
словесні (інструктаж до виконання завдань, інформаційне повідомлення, захист творчих завдань, бесіда),
тренувальні вправи,
інтерактивні вправи («Струмочок», «Гра в м’яч», «Морський бій»),
наочні (презентація),
практичні.
Методи роботи: Індивідуальна, групова, парна, фронтальна.
Учні повинні знати:
зміст основних понять теми: атом, протон, електрон, нейтрон, молекула, відносна атомна маса, проста і складна речовина, хімічний елемент, валентність.
символи і сучасні наукові українські назви хімічних елементів (не менше 20);
правила поводження з речовинами і нескладним обладнанням.
Учні повинні вміти:
розрізняти прості і складні сполуки;
складати формули бінарних сполук на основі знання валентності хімічних елементів;
визначати значення валентності за формулами;
обчислювати: якісний та кількісний склад речовини, число електронів, протонів та нейтронів в атомі.
Хід уроку.
І. Організаційний момент:
Слово вчителя:
На сьогодні я вже можу сказати, що ми з вами дечого досягли у вивченні хімії. Але почали ви з нею знайомитись не з вересня місяця, як, можливо декому здається, а набагато раніше. Прояви цікавої науки Хімія ви бачили з самого народження, і , навіть, не замислювалися, що те, що відбувається всередині нас та навколо нас – це хімія. «Її пильний, сміливий погляд проникає у вогненну масу Сонця, і в пітьму земної кори, і в невидимі частки вашого серця, і в безмовне життя дерева. Вона дивиться скрізь, завзято шукає початок життя» (М. Горький «Діти сонця»).
Сьогодні нам з вами випала нагода підвести підсумки вивченому, на цьому уроці кожен з вас зможе показати, чого він досяг як хімік. Ви знаєте деякі хімічні елементи і вмієте визначити, з якої кількості частинок складається атом речовини, ви розумієте, чим хімічні явища відрізняються від фізичних, а прості речовини від складних, ви можете визначити валентність атома у сполуці і скласти сполуку , знаючи валентність, на даних урок ви не так мало знаєте. То ж успіхів кожному з вас у підкоренні хімічних висот.
Ознайомлення учнів з темою та метою уроку, з правилами проведення конкурсів.
ІІ Основна частина.
1. Гра « Вірю – не вірю» кожному учневі задається по два питання. Ціна кожного питання – 1 бал
Атом – це найменша хімічна подільна частина речовини.
Вода має 5 агрегатних станів.
Валентність елемента завжди постійна величина.
Коефіцієнт показує кількість атомів у 1 формулі речовини.
Атом – елементарна частинка.
Молекула складається із атомів.
Мідь ще 5 тис. років тому єгиптяни вміли добувати й обробляти.
Хімічний елемент – це певний вид речовини.
Найпоширеніший елемент на Землі - Оксиген
Араби називали хімію - Алхімія
Матеріал, крізь який фільтрують рідину, називається фільтр.
Утворення інею на деревах - це фізичне явище
Індекс показує кількість молекул речовини.
Валентність Оскигену у сполуках ІІ
Хімічна формула інею С2Н5ОН
Давньогрецький філософ Аристотель назвав ртуть «живим сріблом».
Кількість
· протонів у Карбону – 13
У Кальцію 10 електронів.
Валентність Алюмінію завжди ІІІ
Основне завдання хімії – це описування речовин
діти оцінюють себе в 2 бали. ( в таблицю оцінювання)
2. Гра « Струмочок» Вправа «Струмочок» (фронтальна робота )
Вчитель показує елементи, учні називають їх по черзі.
діти оцінюють себе в 2 бали. ( в таблицю оцінювання)

3. Хрестики – 2б.
Закреслить одновалентні метали. ( групова робота)

K2O

Fe2O3

Al2O3


SO3

Na2O

CO2


CO

SiO2

Cu2O

Закреслити двовалентні метали

K2O

Fe2O3

MgO


SO3

CO

CO2


CaO

SiO2

Cu2O

Закреслити тривалентні метали

K2O

Fe2O3

MgO


SO3

Al2O3

CO2


CaO

N2O3

Cu2O


4.«Сортувальник» – 2б.
Кожна група має картки з формулами оксидів, які однакові для кожної групи і таблиці. Треба розподілити оксиди в однакові за валентністю групи:
Na2O, NO3, CuO, InO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2,V2O5, B2O3,Li2O, SO3, VnO2, Al2O3.
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI

5. «Листоноша»( 1 бал)
Кожна група отримує конверт, в якому знаходиться набір окремих слів і із яких треба скласти правило.
кількість електронів у атомі дорівнює кількості протонів.
хімічний елемент – це вид атомів з певним зарядом ядра.
хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогою символів та індексів.
валентність – здатність атома взаємодіяти з іншими атомами.
прості речовини складаються з одного типу хімічних елементів, складні – з декількох
Визначити якісний та кількісний склад речовин ( робота з картками.) – 1, 5 бала)
«Хто перший». Записати формулу, її якісний та кількісний склад.
Аш-два-ес-о-чотири,
барій-це-о-три,
натрій – ен – о - три
( кожна правильна відповідь 0.5 балів,всього- 1,5 балів)
ІІІ. підведення підсумків: оцінювання, само оцінювання.

Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7


ІV/Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання.Гюнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1


Розробка уроку

Узагальнення та систематизація знань з теми:


Скрипник Р.М.
Для учнів 7 класуЗакреслить одновалентні метали. ( групова робота)

K2O

Fe2O3

Al2O3


SO3

Na2O

CO2


CO

SiO2

Cu2O

Закреслити двовалентні метали

K2O

Fe2O3

MgO


SO3

CO

CO2


CaO

SiO2

Cu2O


Закреслити тривалентні метали

K2O

Fe2O3

MgO


SO3

Al2O3

CO2


CaO

N2O3

Cu2O
«Сортувальник» – 2б.
Кожна група має картки з формулами оксидів, які однакові для кожної групи і таблиці. Треба розподілити оксиди в однакові за валентністю групи:
Na2O, NO3, CuO, InO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2,V2O5, B2O3,Li2O, SO3, VnO2, Al2O3.
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI


«Сортувальник» – 2б.
Кожна група має картки з формулами оксидів, які однакові для кожної групи і таблиці. Треба розподілити оксиди в однакові за валентністю групи:
Na2O, NO3, CuO, InO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2,V2O5, B2O3,Li2O, SO3, VnO2, Al2O3.
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI


«Сортувальник» – 2б.
Кожна група має картки з формулами оксидів, які однакові для кожної групи і таблиці. Треба розподілити оксиди в однакові за валентністю групи:
Na2O, NO3, CuO, InO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2,V2O5, B2O3,Li2O, SO3, VnO2, Al2O3.
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI

Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7


Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7


Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7


Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7


Лист оцінювання учня__________________________________

Етапи уроку


Оцінка

№1
№2

№3
№4
№5
№6
№7
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий