«Урок украинского языка в 5 классе на тему «Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- пре-, при-, прі»


Тема: Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- пре-, при-, пріМета: формування ключових компетентностей: мовленнєва компетентність (оволодіння вміннями й навичками використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування); поглибити вивчений матеріал про будову слова, вимову й написання префіксів; ознайомити з орфограмою «Написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- пре-, при-, прі; удосконалювати навички грамотного письма, уміння зіставляти, робити висновки; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати почуття відповідальності. Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу
Обладнання: ПК, електронна презентаціяПеребіг уроку. І.Організація класу ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми 1. Робота з текстом Завдання . Прослухайте уважно текст «Верба». Випишіть слова з префіксами.
Ще тільки зійшов сніг, ледь пригріло сонце, а верба уже спішить привітати сніг з весною, даруючи йому прекрасні пухнасті жовті котики. Дерево, що зацвіло першим, віддавна шанувалося в Україні.
2. Евристична бесіда (метод «Мікрофон»)
1.Яка частина слова називається префіксом?
2.Які префікси вам відомі?
3.Як у слові визначити префікс?ІІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалуПояснення вчителя з використанням ІКТ(електронна презентація )
1.Лінгвістична казка «Казка про птахів».
Пояснення правила «Вимова і написання префіксів з,зі,с».V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок
Кодовий диктант
Записати коди слів, де код 1 – слова, в яких префікс с-, а код 2 – слова, в яких префікс з-.
Смикати, скаламутити, зсукати, зшити, зсадити, зсохнути, стоптати, збрехати, ствердити, сфотографувати, спалити, схопити.
Гра «Ремонт слів»
«Відремонтувати» слова, вставивши пропущені літери. Виділені слова розібрати за будовою, скласти з ними речення. …вити, …мити, …трушувати, …падати, …хилитися, …керувати. VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалуПорівняльний аналіз
Зробіть порівняльний аналіз слів з префіксами пре- та при-, з'ясуйте їхнє значення та відмінності в написанні:
Прекрасний – прикрасити;
пресвятий – присвятити;
престарий – пристаркуватий;
пребілий – прибілювати;
претупий – притупити;
Пояснення вчителя з використанням ІКТ(електронна презентація )
«Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі»
VII. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок
Гра «Злови помилку»
Прихороший, преплентатись, предорожний, прегвинчувати, приспокійний.
Фразеологічна розминка
Пояснити значення фразеологізмів.
Прикусити язика-Пригріти змію на грудях -
Приший кобилі хвіст –
Творче завдання «Майстерня художнього слова»
Розгляньте ілюстрації. Опишіть зображувану пору року, використовуючи слова з префіксами пре-, при-
VІІІ. Підбиття підсумків уроку
Метод «Незакінчене речення»На уроці я пригадав…, навчився…, зрозумів… Оцінки з обґрунтуванням. VІІ. Домашнє завдання
Написати твір-мінітюру на тему «Якось на перерві», вживаючи префікси з- (зі-, с-), роз-, без- пре-, при-, прі.
Приложенные файлы


Добавить комментарий