«Урок «Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з галінаваннем.»


Дата. _________________ Клас _____
Тэма. Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з галінаваннем.
Мэты:
Фарміраванне навыкаў састаўлення алгарытмаў з галінаваннем;
Развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення, навыкаў самакантролю, самаацэнкі, адказнасці;
Выхаваць беражлівыя адносіны да тэхнікі ў кабінеце інфарматыкі.
Тып урока: камбінаваны.
Абсталяванне: падручнік, сістэма праграмавання Pascal ABC, раздатачны матэрыял.
Структура ўрока:
Арганізацыйны момант (1 мін).
Актуалізацыя апорных ведаў (10 мін).
Састаўленне праграм з выкарыстаннем галінавання (10 мін)
Самастойная работа (15 мін).
Падвядзенне вынікаў урока (5 мін).
Дамашняе заданне (4 мін).
Ход урока.
Арганізацыйны момант . Добры дзень. Сядайце. Хто сёння адсутнічае?
Актуалізацыя апорных ведаў.
НАСТ. Для праверкі дамашняга задання я прапаную вам выканаць наступны тэст, а затым мы разам яго праверым. (Раздаюцца заданні)
Састаўленне праграм
НАСТ. Зараз мы разам разгледзіп прыклады 1 -6 з падручніка.
(Дасканала разглядаюцца задачы)
Самастойная работа.
Займіце месцы за камп’ютэрамі. Загрузіце Pascal ABC і рэалізуйце задачу з прыкладу 3 для розных першапачатковых данных.
Зараз на аснове гэтай праграмы выконваем практыкаванне 8.
Что неабходна памяняць у праграме, каб рашыць гэту задачу?
Падвядзенне вынікаў.
НАСТ. Ці ёсць у вас пытанні па тэме?
Дамашняе заданне.
НАСТ. Запішыце д/з.
§2, практыкаванне 2.
Тэст па тэме “Простыя і састаўныя ўмовы. Аператар галінавання”
Умова – гэта выраз, які стаіць у аператары if пасля слова:
а) then
б) if
в) else
2. Простая умова – гэта …
а) параўнанне двух выразаў па велічыні;
б) параўнанне двух і больш выразаў па велічыні;
в) параўнанне некалькіх велічынь.
3. Састаўныя ўмовы строяцца з простых з дапамогай:
а) лагічных аперацый and, or, not;
б) арыфметычных аперацый +, -, *;
в) з дапамогай аперацый, пералічаных у пунктах а і б.
4. Выберыце ўмовы, якія правільна запісаны на языку Pascal:
а) A<0; г)s>=10; ё)(a<=999) and (a>=100);
б) b><0; д)(b<>0) or (c<5) ж)0<x<10;
в)a=b=c; е)s=0; з)B*2<a;
і)S1, s2>0.
5. Kалі ўмова непраўдзівая, то …
а) выконваецца тое, што ідзе пасля then;
б) выконваецца тое, што ідзе пасля else.
_____________________________________________________________________________________
Урок №3
Тэст па тэме “Простыя і састаўныя ўмовы. Аператар галінавання”
Умова – гэта выраз, які стаіць у аператары if пасля слова:
а) then
б) if
в) else
2. Простая умова – гэта …
а) параўнанне двух выразаў па велічыні;
б) параўнанне двух і больш выразаў па велічыні;
в) параўнанне некалькіх велічынь.
3. Састаўныя ўмовы строяцца з простых з дапамогай:
а) лагічных аперацый and, or, not;
б) арыфметычных аперацый +, -, *;
в) з дапамогай аперацый, пералічаных у пунктах а і б.
4. Выберыце ўмовы, якія правільна запісаны на языку Pascal:
а) A<0; г)s>=10; ё)(a<=999) and (a>=100);
б) b><0; д)(b<>0) or (c<5) ж)0<x<10;
в)a=b=c; е)s=0; з)B*2<a;
і)S1, s2>0.
5. Kалі ўмова непраўдзівая, то …
а) выконваецца тое, што ідзе пасля then;
б) выконваецца тое, што ідзе пасля else.

Приложенные файлы


Добавить комментарий