«Урок по теме: «Двокрапка у безсполучниковому складному реченні».»

5

Тема: Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.
Мета:
навчальна –навчати учнів правилам розстановки двокрапки у складних безсполучникових реченнях і на цій основі формувати відповідні пунктуаційні навички;
розвивальна – вдосконалювати вміння і навички учнів розрізняти смислові зв’язки, поглиблювати навички роботи з таблицею, розвивати увагу, логічне мислення учнів;
виховна – виховувати в учнів повагу до рідної мови, чуйність та ввічливість.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, тексти завдань.

Перебіг уроку

Організація учнів до уроку.

Актуалізація та корекція опорних знань учнів.
Диктант із завданням.
З’ясуйте смислові відношення між частинами складних речень, поясніть вживання розділових знаків.
Виставу закінчено, завіса впала, світло в залі погашено.
Врожайне літо завжди наливає хлібороба добрим спокоєм і певністю; так наливає воно колос дорідним зерном.
Мені снилось: червоні рожі пломеніли в промені золотистім.
Ще сонячні промені сплять – досвітні огні вже горять.

Лінгвістичне спостереження.
Проаналізуйте смислові зв’язки між простими реченнями у складі безсполучникового і визначте, за яких умов між ними ставиться двокрапка.
І досі сниться: під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка.
Часто так буває: один вину свою на другого звертає.

Оголошення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів.
Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.
Робота зі схемою «Двокрапка у складному безсполучниковому реченні».
[ ] : [ ] – доповнення;
[] : [] – пояснення;
[] : [] – причина.
Мати вірила: земля усе знає.
Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди.

Робота з підручником (§ 22).

Виконання практичних вправ.
Вправа 260, 261, 266.

Робота в парах.
Складіть речення за схемами:
[] : [причина]
[] : [пояснення]
[] : [доповнення].

Творча лабораторія.
Перетворіть речення у безсполучникові, поясніть розділові знаки.
Любіть працю на землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті.
Не писав я до тебе в останні два дні через те, що був у дорозі.

Підсумок уроку. Оцінювання.

Пояснення домашнього завдання.
Опрацювати § 22.
Виконати письмово вправу 263.


Приложенные файлы


Добавить комментарий