«Урок. «Перенос слів з ь (із знаком м якшення)»
Конспект уроку «Перенос слів із буквою ь (мякий знак)»
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Азарової Ірини Володимирівни

1. Анкетні дані АВТОРА:
Прізвище, імя, по батькові: Черненко Тетяна Ярославівна

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Назва роботи: «Коучинговий урок з української мови (навчання грамоти: мова і читання, післябукварний період) в 1 класі на тему: Перенос слів із буквою ь (мякий знак)».
Анотація: В роботі подано розробку уроку з української мови в коуч-форматі. Впродовж уроку вчитель-коуч здійснює індивідуально-особистісний супровід та підтримку дитини, при якому педагог не дає вказівок, не радить, не вирішує чужі проблеми учнів, а допомагає їм у пошуку власних рішень або просуванні їх у будь-якій складній ситуації. Особливістю уроку є діалогічний характер спілкування вчителя з учнями в форматі чотирьох етапів проектування, 4 питань планування та реалізації завдань уроку. В розробці уроку використані коучингові технології, а саме: шкалювання, бесіда за допомогою відкритих і «сильних» питань, техніка «Приєднання».
Опис безпосередньо роботи.
Конспект коучингового уроку з української мови (навчання грамоти: мова і читання, післябукварний період) в 1 класі на тему: Перенос слів із буквою ь (мякий знак)
Тип уроку: урок відкриття нових знань.
Основні цілі уроку:
діяльнісні:
вчити
- переносити з рядка в рядок слова з м’яким знаком.
формувати
- вміння каліграфічно писати;
- вміння складати зі складів слова, ставити наголос;
- вміння працювати з текстом-анаграмою;
- вміння зіставляти власні результати з очікуваними.
розвивати
- пізнавальні можливості, увагу;
- словниковий запас;
- уміння працювати в парах.
навчальні:
вивчити
- правило переносу слів з м’яким знаком.
Ключові компетентності:
вміння вчитися:
навчально-організаційні вміння і навички:
- дотримується правильної постави під час читання і письма;
загальномовленнєві вміння і навички:
- читає і говорить чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;
контрольно-оцінні вміння:
- знаходить фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і орієнтирами вчителя;
інформаційно-комунікативна:
- знаходить у тексті конкретні відомості;
загальнокультурна:
- дотримується правил поведінки на уроці;
здоров’язбережувальна:
- розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою;
соціальна:
- співпрацює в команді.
Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):
Початковий рівень:
- знаходить в тексті слова з м’яким знаком, правильно їх вимовляє.
Середній рівень:
- ділить слова на склади;
- пояснює співвідношення між звуками і буквами у слові;
- переносить слова з м’яким знаком за зразком.
Достатній рівень:
- списує речення з друкованого тексту, дотримуючись правил каліграфії;
- складає звукові схеми слів з м’яким знаком;
- знає правило переносу слів з м’яким знаком.
Високий рівень:
- перевіряє списане; виправляє допущені помилки;
- переносить слова з м’яким знаком, користуючись вивченим правилом;
- самостійно будує зв’язне висловлювання на задану тему.
Розумові операції: аналіз, аналогія, синтез, узагальнення.
Демонстраційний матеріал: «Аркуш очікувань», два аркуші «Галявини» для рефлексії емоційного стану.
Роздатковий матеріал: сигнальні картки; шкала «Мої знання по темі»; розрізні склади для утворення слів; аркуш зі сходинками та набір слів для гри «Стань першим».
Технічне забезпечення уроку: презентація Power Point.

Хід уроку
І. етап мотивації і постановки мети (Етап натхнення).
Вчитель-коуч допомагає учням надихнутися власним баченням привабливого майбутнього навчального результату (до кінця уроку, вивчення теми, до завершення навчального року, школи і т. д.)
1. Привітання
Вч. Усміхнемось сонечку:
Уч. – здрастуй, золоте!
Вч. Усміхнемось квіточці –
Уч. хай, вона росте!
Вч. Усміхнемось дощику:
Уч. – лийся, мов з відра!
Вч. Друзям усміхнемося –
Уч. зичим всім добра!
2. Актуалізація знань.
Техніка «Приєднання» (прояв інтересу до учня, повтор слів і фраз, відкрита поза вчителя, доброзичливий погляд, зміни тону голосу).
(Слайд 2)
(Звучить мелодія весни, спів пташок)
- Як називається пора року, коли ми радіємо теплому сонечку, першій квіточці, щедрому дощику? (Весна)
- Чому весну називають чарівницею?
(Слайд 3)
- Відгадайте загадку ще про одного чарівника:
В одній країні граматичній,  Морфологічно-фонетичній,  Жив чарівник - маленький знак,  Та неабиякий мастак!  Він був розумний і кмітливий  І знав закони особливі: 
(Слайд 4) Міг переносити слова  З рядка в рядок  Ось так: тра-ва.  Коли в рядку не поміщались,  Слова хутчіш до мага мчались.  І взимку, й влітку, й на весні,  І вдень, і вранці, і вночі:  - Будь ласка, любий, добрий друже,  Перенеси нас, просим дуже! 
Впізнали ви чарівника?
Скоріш назвіть його ім’я. (Перенос)
(За В.Бутрім)
(Слайд 5)
- Діти, у нас є 35 чарівних хвилин для засвоєння нової теми «Перенос слів з м’яким знаком».
- Що ви очікуєте від уроку? (Складаємо «Аркуш очікувань»)
3. Бесіда за допомогою відкритих і «сильних» питань.
- Чого ти хочеш досягти при вивченні даної теми до кінця цього уроку?
- Наскільки від тебе залежить досягнення поставленої мети?
- У чому конкретно полягає твоя мета?
- Як ти дізнаєшся, що досяг мети?
- Які конкретні кроки ти повинен зробити для досягнення мети?
4. Виявлення утруднення. Постановка навчальної мети.
- Долати шлях до мети сьогодні з нами буде Петрик Помилочкін. Знайомтесь!
(Слайд 6)
«Шкалювання» («Мої знання з теми»)
- Діти, Петрику потрібна ваша допомога. Він не знає, як переносити слова з м’яким знаком з рядка в рядок. Мені цікаво, чи зможете ви допомогти Петрику розв’язати його проблему.
(Слайд 7)
На шкалі від 1 до 6 знайдіть цифру, яка відповідає вашим знанням з теми уроку.

6
Можу виконати завдання будь-якого рівня складності.

5
Можу виконати завдання. Можу пояснити другу.

4
Можу застосовувати правила переносу слів з м’яким знаком.

3
Знаю правила переносу слів з м’яким знаком.

2
Можу виконати завдання за зразком.

1
Можу знайти в тексті слова з м’яким знаком. Знаю деякі правила переносу слів.


ІІ. Етап планування ефективних дій для досягнення мети (побудова проекту виходу з утруднення).
Бесіда за допомогою відкритих і «сильних» питань планування.
- Що треба зробити, щоб дістатись цифри 6? (Вивчити правило, навчитись його застосовувати, потренуватись, закріпити знання)
- Чому це важливо? (Ці знання нам потрібні у повсякденному житті, щоб бути грамотним)
- Як довідатись, що досягли успіху? (Виконати перевірні завдання)
- Що буде найкращим результатом наприкінці уроку? (Успіх друга)
ІІІ. Етап реалізації плану (прихильність цілі).
Використовуються відомі педагогічні технології розвиваючої та особистісно-орієнтованої освіти, але на основі коучингової взаємодії вчителя та учнів. Вчитель-коуч надає значення здібностям учнів самостійно мислити і діяти або ж створює умови, в яких учнівський колектив буде досягати успіху, створює взаєморозуміння.
1. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні.
(Слайд 8)
- Вирушаємо в путь. Як хо
·роше на вулиці: молоде листя, свіжість, зелень, тепло, радість і перший весняний дощ. Ой, лишенько, він встиг змити деякі слова в реченнях. Відновіть їх, будь ласка.
1.1 Вправа «Закінчи речення».
Мовні звуки поділяються на (голосні та приголосні).
При вимові приголосних звуків повітря (натрапляє на перепони).
В слові стільки складів, скільки (голосних звуків).
Для переносу слів завжди  Потрібен поділ (на склади). 
1-е правило мудрого Чарівника. Для переносу слів завжди  Потрібен поділ на склади. 

Як склад з одної букви лиш,
Не (перенось його), облиш.
2-е правило мудрого Чарівника. Як склад з одної букви лиш,  Не перенось його, облиш. 
Злиті звуки позначають
дж, дз не ( розривають). 
3-є правило мудрого Чарівника. Дж, дз також не розривають,  Як злиті звуки позначають. 
(Слайд 9)
1.2 Гра «Дожени струмочок» (робота в парах).
- Малюки, сміліш гуртом
Підем разом за струмком.
Швидко він біжить, гуде,
Нас до лісу доведе.
(На партах набір складів, з яких потрібно утворити слова. Перемагає та пара, яка складе найбільше слів за відведений час).(Пролісок, конвалія, підсніжник, зозуля)
- Яке слово зайве? Чому? («Зозуля» – пташка, а решта слів – квіти.
«Конвалія» – 4 склади, а решта слів – трискладові.)
(Слайд 10)
- Привів вас струмочок до лісу. Прислухався Петрик Помилочкін і від здивування оторопів: «Яка дивна пташка, всі свої пісні ділить на склади для переносу».
- А ви здогадались, кого почув хлопчик?
Ку-ку, ку-ку – чуєм в ліску,
Ходим, співаймо,
Радо вітаймо
Гожу весну.
1.3 Хвилинка чистопису.
- Яка старанна пташка! Давайте подякуємо їй, красиво напишемо літери.
(Слайд 11)
Зз зо зу зе зв зр ль ьк
Зозуля закувала – мороз одігнала.
Сива зозуленько, не куй жалібненько.
- Поясніть зміст прислів’я.
- Знайдіть слова, в яких букв більше, ніж звуків. Чому?
- Виділені слова поділіть на склади для переносу.
- Яким правилом мудрого чарівника можна скористатися? (1)
- На жаль, в правилах, які ми вивчили, нічого не сказано про перенос слів з м’яким знаком. Як же бути? (Попрацювати за зразком, спробувати «відкрити» самім.)
- До цього завдання ми повернемося, коли «відкриємо» правило переносу слів з м’яким знаком.
1.4 Фізкультхвилинка
(Слайд 12)
Пальчикова гімнастика;
Жучок
Долоні розкрити вгору, потім стиснути кулачки, піднести до вуха, знову розкрити долоні й похитати.
На мої долоні сів яскравий жук.
Я його спіймала, чую: жу-жу-жу.
Пожаліла я жука, - відпустила кроху,
Помахала вслід йому, хай летить потроху.
Гриб
Другий і третій пальці правої руки трохи зігнуті, «стрибають». Долоня лівої руки спирається на пальці правої – це гриб. Рухи за текстом.
З-під куща зайчик – стриб!
Під кущем – білий гриб.
Зайчик вухом поведе,
Шапку гриба відгризе.
Вовк
Великий палець «стирчить», другий зігнутий. Мізинчик рухається, немов паща вовка.
Вовчик по лісу ходив
І зубами клацав.
Зайченят перелякав,
Їжачка помацав.
Ведмеді
Чотири пальці стоять на столі. Зігнутий середній імітує голову ведмедя. Рухи рукою в різних напрямках, похитуючись.
У ведмедів у бору
Гриби, ягоди беру,
А ведмедик, тато й мати
Всіх запрошують до хати.
(Слайд 13)
Танцювальні вправи на мелодію пісні «Весняна хмаринка».
2. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном.
2.1 Робота з підручником (Робота за зразком).
- Перед вами зразок (с.69). Прочитайте його. (Слова із м’яким знаком перенось так: синень-ка, нень-ка, бать-ко, ля-льок.)
(Слайд 14)
- Поділіть слова на склади для переносу, користуючись зразком.
Дівчаткам
Хлопчикам

маленька
сіренька

донька
жменька

дядько
військо

апельсин
дельфін

(Слайд 15)
- Перевірте, чи вірно ви виконали.
- Що ви помітили?
- Який висновок можна зробити? (М’який знак не можна відривати від попереднього приголосного)
(Слайд 16)
4-е правило мудрого Чарівника: Ти знак м’який не відривай,
Із приголосним залишай.

- У кого вийшло піднятися на третю сходинку нашої шкали? У кого не вийшло цього зробити? Які виникли складнощі?
- Давайте повернемось до хвилинки чистопису і поділимо для переносу слова «зозуленько», «жалібненька».
3. Включення в систему знань і повторення.
3.1 Гра «Допоможи Петрику Помилочкіну» (сигнальні картки).
- Як ви гадаєте, що треба зробити, щоб піднятися на 5 сходинку нашої шкали? (Допомогти другу)
(Слайд 17)
- Петрик вважає, що слова він переніс правильно, допоможіть йому. (На дошці з’являються слова, поділені для переносу, діти піднімають сигнальні картки: «зелена» – згодні, «червона» – ні.)
Ві-таль-ня , гал-ьму-ва-ти , бу-рул-ька , біл-ьше , аль-бом , Бать-ків-щи-на , дзе-рк-ал-ьний , шкіл-ьний , рі-чен-ька , во-каль-ний ,
спіл-ьний , ри-бонь-ка , міль-ярд , сі-рень-кий , вчи-тель-ка ,
ган-ьба ,сві-тиль-ник , го-лі-вон-ька , поль-ка , брунь-ки .
3.2 Розгадування анаграми.
- А зараз я звертаюсь до тих, хто відчуває, що зміг піднятися на найвищий щабель нашої шкали знань. Вам приготувала завдання Весна-чарівниця.
(Слайд 18)
- Прочитайте текст-анаграму. Знайдіть слова з м’яким знаком, розбийте їх для переносу.
еснВа в ілсі
реСед лодомої витра піютьмасядій черніво оньквітки мекидун. аН редевах ютьпусрозкася нькибру. У вітпорі таюліть текимели.
3.3 Гра «Стань першим».
- У Переносу вільний час  З'явився навіть, бо щораз,  Хто добре правила ці знає,  Тепер йому допомагає.  Чи є такі помічники  Між вас, шановні малюки? 
(Вчитель роздає аркуші зі сходинками і набори слів)
- На кожну сходинку запишіть по одному слову, поділяючи їх на склади для переносу. (Рибонька, веснонька, голівонька)

IV. Етап завершення (рефлексія).
Рефлексія змісту навчального матеріалу та діяльності.
(Слайд 19)
1.1 «Аркуш очікувань».
- Чи справдились ваші очікування? (зачитую, діти коментують).
1.2 «Шкалювання».
- Візьміть знову свою «Шкалу» і відмітьте цифру, яка відповідає вашим знанням зараз.
- Що робили, щоб зміни відбулися?
- Які здібності проявили?
2. Рефлексія емоційного стану.
- Що відчули, коли досягли результат? (Діти розміщують свої квіти на ті галявини, які відповідають їх емоційному стану.)Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів.
Учні вивчили правило переносу слів з м’яким знаком; навчилися знаходить в тексті слова з м’яким знаком, правильно їх вимовляти; ділити слова на склади, переносити слова з м’яким знаком, користуючись вивченим правилом; складати звукові схеми слів з м’яким знаком.
Використання коучингових технологій дало змогу створити позитивний емоційний настрій на уроці, вибудувати індивідуальний маршрут з метою розвитку особистісного потенціалу учнів та сформувати в них мотивацію на досягнення результатів.
Використані джерела інформації.
1. Аткинсон, М. Пошаговая система коучинга: Наука и искусство коучинга [Текст]: [пер. с англ.]/ Мэрилин Аткинсон, Рае Т.Чойс. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 281 с.
2. Вчися читати, малюк!: практичний посібник / В. Едігей ; ред. В. М. Співаковський. - Київ :[б. в.], 1993. - 254 с.
3. Голви, Т. Работа как внутренняя игра: Раскрытие личного потенциала/Тимоти Голви; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 266 с.
4. Пальчикові ігри для дошкільників/ Упоряд. Шик Л. А. Х. : Вид. група «Основа», 2012. 176 с. : іл. (Серія «Творчому педагогу»).
5. Парслоу, Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники [Текст] /Э.Парслоу, М.Рэй. – СПб.: Питер, 2003. – 204 с. (Серия «Практическая психология»).
6. Післябукварик: підручник з рідної мови для 1-го кл. НОВА ПРОГРАМА / М. С. Вашуленко, М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко. - К.: Літера ЛТД, 2015. – 112с.
7. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К., 2007. – 144с.
8. Уитмор, Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Джон Уитмор. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 309 с.

3. Супроводжуючий матеріал /додається окремими файлами, відповідно до змісту роботи/.
1. Презентація до кручингового уроку з української мови.
2. Аудіофайл «Весня».
3. Аудіофайл «Весняна хмаринка».
4. Аудіофайл «Джерельце».
5. Аудіофайл «Ліс. Зозуля.».
13PAGE 15


13PAGE 141415ля

лі

зу

ва

зо

під

лі

я

ник

про

сок

кон

сніжЗаголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий