«Урок на тему «Тире в безсполучниковому складному реченні.»


Тема: Тире в безсполучниковому складному реченні.
Мета:
навчальна – поглиблювати знання учнів про безсполучникове складне речення, пояснювати правила вживання тире між його частинами;
розвивальна – повторювати розстановку тире в простих реченнях і реченнях з прямою мовою і на цій основі формувати відповідні пунктуаційні навички, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, зв’язне мовлення учнів;
виховна – виховувати любов до рідного слова, до Батьківщини.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, таблиця.
Очікувані результати: учні засвоїли правила вживання тире в безсполучниковому
складному реченні, навчилися розпізнавати цю пунктограму, вміють пояснити її за допомогою правил.

Перебіг уроку

Організація учнів до роботи.

Актуалізація та корекція опорних знань.
Перевірка домашнього завдання (вправа 243, переклад).

Індивідуальна робота біля дошки(скласти безсполучникове речення, вміти його пояснити).

Словниковий диктант.
Будь з ким, хтозна з чим, до кого, будь у кого, ні з ким, ні до чого, ні на чому, де з ким, на декому, де на кому, ніякий, ніхто, нічий, хто-небудь, що-небудь, казна-хто, будь-який, абихто, абищо, хтозна-хто, казна з якими, казна-який, будь-кого.

Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.
Лінгвістичне спостереження.
Прочитайте і визначте смислові зв’язки між простими реченнями у складному безсполучниковому. З’ясуйте, за яких умов ставиться в них тире.
Техніки не знаєш – значить вчитись треба (Ю. Яновський).
Глибше орати – більше хліба мати (Нар. тв.).
Говорить – шовком шиє (Нар. тв.).

Робота зі схемою (§ 21, с. 156).

Коментоване письмо.
Діла добрих оновлюються –
Діла злих гинуть.
(Т. Шевченко).
(Протиставлення).
Здобудеш освіту – побачиш більше світу.
(Вказується на час, умову дії, про яку йдеться у другій частині).
Гаї шумлять – я слухаю.
Хмарки біжать – милуюся.
(П. Тичина).
(Друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій частині).
Подивилась ясно – заспівали скрипки.
(П. Тичина).
(Порівняння).

Робота в парах.
Складіть із поданих пар речень спочатку складносурядні, а потім складнопідрядні.
Зразок: Пролунав постріл. Почалися змагання.
Пролунав постріл і почалися змагання.
Коли пролунав постріл, почалися змагання.

Суддя дав сигнал. Футбольне змагання почалося.
М’яч майстерно забили у ворота. Глядачі аплодують.

Виконання практичних вправ.
Вправа № 249, 251, 255.
Творча лабораторія.
Розгорніть подані речення в безсполучникові складні так, щоб у них можна було вжити вказані в дужках розділові знаки.
Одшумів теплий дощ ( , ) ( , ) ( , ) .
З неба, як розтоплене золото, ллється на землю світло сонця ( ; ) ( ; ) .
Грім гримить ( - ) .
Пройшла гроза ( - ) .
Місто жило звичайним життям ( : ) .

Підсумок уроку. Оцінювання.
Питання для повторення.
На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення:
а) з однорідними частинами, які не підпорядковуються одна одній;
б) з неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу.
Коли в безсполучникових складних реченнях ставиться кома? Крапка з комою? Тире? Наведіть приклади.

Пояснення домашнього завдання.
Опрацювати § 21.
Виконати вправу 256 (а).


Приложенные файлы


Добавить комментарий