«Урок на тэму: «Расія ў гады рэвалюцыйных падзей (1905-1907)»

9 клас Тэма: “Расія гады рэвалюцыйных падзей (1905 – 1907)
Мэты: - сфарміраваць уяленні пра падзеі рэвалюцый 1905 – 1917 гг.;
- развіваць уменне выяляць прычыны, характар, асноныя этапы і вынікі
рэвалюцый;
- удасканальваць уменне сталёваць узаемасувязь унутранай і знешняй палітыкі царскага рада, разглядаць супярэчнасці, якія існавалі расійскім грамадстве;
- працягваць працу над фарміраваннем умення працаваць з гістарычнымі крыніцамі;
- садзейнічаць выхаванню асабістага светапогляду вучня.
Абсталяванне: мультымедыйная станока, гістарычныя дакументы ( Маніфест і петыцыя), раздатачны матэрыял.
Метад “Шасці капялюшо” Эдварда де Бано.
Асноныя паняцці: стачка, “Крывавая нядзеля”, Савет рабочых дэпутата, Дзяржаная дума, Часовы рад, двоеладдзе.
Даты: 9 студзеня 1905 г. – “Крывавая нядзеля”
17 кастрычніка 1905 г. – Маніфест “Аб удасканаленні дзяржанага парадку”
снежань 1905 г. – узброеннае пастанне Маскве
3 чэрвеня 1905 г. – Маніфест аб роспуску ІІ Дзяржанай думы
2 сакавіка 1917 г. – Маніфест аб адрачэнні Мікалая ІІ ад прастола
кастрычнік 1917 г. – узброеннае пастанне Петраградзе
План вывучэння новага матэрыяла:
Прычыны і пачатак першай рускай рэвалюцыі
Развіццё рэвалюцыйнага руху Расіі
Маніфест 17 кастрычніка
Вынікі рэвалюцыі 1905 – 1907 гг.
Стварэнне палітычных партый
Крызіс расійскай манархіі
Лютаская рэвалюцыя: прычыны і вынікі
Кастрычніцкая рэвалюцыя: прычыны і вынікі
Ход урока
І. Арганізацыйны момант
Прывітанне вучня адзін аднаго, а таксама гасцей, якія прысутнічаюць на року, усмешкамі.
ІІ. Тлумачэнне новага матэрыяла
Сёння на року мы пераходзім да вывучэння новай тэмы “Расія 1905 – 1917 гг.”. Галоная задача: паранайце прычыны рэвалюцый і дзеянні лады час рэвалюцый. Чаму царызму догі час не давалася падавіць рэвалюцыйны рух?
У кожнай падзеі ёсць свае прычыны, удзельнікі, асноныя дзеянні і вынікі. Вось па гэтаму плану мы пачынаем нашу працу.
Успомніце якім становішчы знаходзілася Расія пачатку XX ст.
1. Прычыны і пачатак першай рускай рэвалюцыі.
Пытанне класу ( франтальнае апытанне):
Ці вырашаны было аграрнае пытанне? Чым былі незадаволены сяляне?
Як жылі рабочыя?
Як паплывала на сітуацыю краіне паражэнне Расіі вайне з Японіяй?
Адказы навучэнца:
большая частка сялян па-ранейшаму жыла беднасці, бедната вымушана была прадаваць сваю рабочую сілу;
становішча рускіх рабочых было цяжкім, рабочы дзень дожыся 12, а часам і больш гадзін, прымянялася жаночая і дзіцячая праца, шырокае распасюджванне мелі штрафы;
большасці насельніцтва мэты гэтай вайны былі незразумелыя;
паражэнне вайне прывяло да падзення атарытэту лады; вайна прывяла да росту падатка, да пагаршэння матэрыяльнага становішча насельніцтва, падзенне зроня жыцця, што таксама выклікала масавая незадаволенасць у асяроддзі народа.

У 1904 году з гарадскіх улад малады святар Георгій Гапон арганізава "Сход рускіх фабрычна-завадскіх працоных Санкт-Пецярбурга".
У канцы 1904 гады з аднаго з завода было звольнена 4 чалавека, якія з'яляліся членамі арганізацыі.
За іх неадкладна ступіся сход. За гэтым рушыла услед двухдзённая забастока.
2 студзеня 1905 гады Пуціласкі завод спыні працаваць. У лік патрабавання увайшлі сталяванне 8-мі гадзіннага працонага дня, а таксама павышэнне аплаты. Праз яшчэ некалькі дзён у Пецярбургу баставала каля 150 тысяч чалавек. На сходзе Гапон закліка ісці з мірным шэсцем да цара. Ён каза, што толькі цар можа заступіцца за іх.

На 9 студзеня было прызначана мірнае шэсце да сцен Зімовага Палаца.
Працоныя на чале з Гапонам былі пэнены, што цар выйдзе да іх і выслухае іх прапановы. Прыкладна 140 тысяч чалавек 9 студзеня выйшлі на вуліцы Пецярбурга. Працоныя выйшлі на шэсце разам са сваімі жонкамі і дзецьмі, усе яны былі святочных адзеннях. У іх руках былі партрэты цара і абразы.
Па сёй дарозе да Зімовага Палаца стаялі зброеныя салдаты, але ні хто не мог сабе нават уявіць, што яны будуць страляць. 9 студзеня Мікалай II знаходзіся царскім сяле, але мітынгуючыя верылі, што ён абавязкова прыедзе для таго, каб выслухаць іх просьбы.

Праца з дакументам.

З петыцыі рабочых цару ад 9 студзеня 1905г.
(Петыцыя - калектыны пісьмовы зварот да лад.)
Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.
Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.
Общее и обязательное народное образование на государственный счёт.
Ответственность министров перед народом.
Равенство перед законом всех без исключения
) «Государь! Мы, рабочие города Санкт- Петербурга, наши жены и дети и беспомощные старцы- родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать».
2) «Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты, невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой».
3) «Не отзовешься на нашу мольбу, - мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу»

(дэманструецца рывак петыцыі працоных і жыхаро Пецярбурга для падачы цару Мікалаю II у дзень 9 студзеня 1905 г.).
Далей ідзе аналіз гістарычнай крыніцы метадам "шасці капялюшо":
- 1 група - белы капялюш - нейтральная: выяленне факта: выказаць асноныя патрабаванні дзельніка шэсця;
- 2 група - жоты капялюш - пазітыная: выяляе дадатныя моманты дадзенага дакумента і працэсу падачы петыцыі;
- 3 група - чорны капялюш - крытычная: выявіць негатыныя бакі дадзенага мерапрыемства;
- 4 група - чырвоны капялюш - эмацыянальная: выказаць сталенне да адбытага 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу;
- 5 група - сіні капялюш - аналітычная: вызначыць, наколькі эфектыны бы такі спосаб прыцягнуць увагу цара да праблем грамадства;
- 6 група - зялёны капялюш - творчая: вызначыць, ці была ва дзельніка шэсця іншая магчымасць, дасягнуць сваіх мэт.

Перад падзеямі "крывавай нядзелі" Гапон піса цару пасланне, у якім каза пра просьбы працоных і сіх праблемах.
У гэтым паведамленні першыню былі выкладзены патрабаванні палітычных свабод.
Можна сказаць, што гэта была практычна рэвалюцыйная праграма.

Паглядзім як цар адказа на просьбу рабочых?

Стихотворное описание событий 9 января газеты «Вперёд».
«Мы мирно стояли пред Зимним дворцом, Царя с нетерпением ждали, Как вдруг между нами и царским крыльцом На ружьях штыки заблистали. И рота за ротой, всё супротив нас Вмиг фронтом развёрнуты были. Направили дула нам в лица как раз И в грозном молчанье застыли Так тихотак жутко Вдруг слышится: «Пли!» Опомниться мы не успели,- Свалились уж многие на снег в крови, За залпом же залпы гремели, И ужас объял нас. Безумно крича, Мы с страшного места бежали, Израненных, мёртвых с собой волоча, А в тыл нам стрелять продолжали!»

Дэманструецца фатаграфія растрэлу дэманстрацыі 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу.

У той момант, калі калоны працоных падышлі да варот Зімовага Палаца раздаліся першыя стрэлы, якіх ніхто не чака. У гэты момант на зямлю зваліліся першыя параненыя і забітыя. Тыя, хто трыма у руках абразы і партрэты верылі тое, што іх не будуць страляць. Але калі раздаліся новыя стрэлы, то на зямлю сталі валіцца і тыя, хто нёс гэтыя святыні. Людзі сталі бегчы, і натоп змяшася, былі чутныя крыкі, плач і новыя стрэлы. У той дзень загінула, прыкладна, ад 150 да 200 працоных, а паранена было каля 800 чалавек. 9 студзеня было празвана "крывавай нядзеляй". Падзеі гэтага дня патрэслі сю краіну. Партрэты цара, якія раней шанавалі, зараз сталі рваць і таптаць.
Цудам пакінуты жывых Георгій Гапон ста заклікаць людзей да барацьбы. Ён напіса новае паведамленне, у якім былі радкі: "Heт бoльшe Бoгa, нeтy бoльшe цapя!".
Народ прозрел: «Видно от царя нам помощи не будет,- заявлял тогда же один из очевидцев.- Мы просили хлеба, а нам дали пули».
Пачаткам першай рускай рэвалюцыі была менавіта падзея, якая адбылася 9 студзеня. Pэвалюцыя, ахапіла сю краіну.
2. У другой палове дня пачаліся беспарадкі. Працоныя, якія яшчэ раніцай, маліліся за здарое цара і члена яго сям'і, пачалі стыхійнае пастанне супраць царскай улады. Яны збройваліся як і чым маглі, грамілі афіцэра, завязвалі перастрэлкі з войскамі. У розных раёнах горада з'явіліся барыкады.
Па справядлівай завазе А.М. Горкага, 9 студзеня загінулі не толькі сотні працоных, на пецярбургскіх вуліцах бы " забіты" прэстыж Мікалая II.
Вера "добрага цара" правалілася беззваротна.
Сваімі залпамі царскія войскі далі сігнал да пачатку 1-й рускай рэвалюцыі. Крывавая бязлітасная расправа з мірнай дэманстрацыяй выклікала гне і абурэнне самых розных пластах насельніцтва.
- У той сітуацыі, якая склалася Расіі, любая нагода магла стаць іскрай.
- Гэта была нагода (повод) ці прычына рэвалюцыі?
У рэвалюцыйны рух усё шырэй уцягваліся студэнты і інтэлігенцыя, войска, флот.
У чэрвені адбылося пастанне на браняносцы "Пацёмкін". Нагодай ста загад пра растрэл матроса якія адмовіліся есці бацвінне з пратухлага мяса. Падчас пастання 7 чалавек афіцэра было забіта. Камандзір і лекар былі расстраляныя. На іншых судах Чарнаморскага флота пасташых не падтрымалі.
Вырвашыся адкрытае мора, не маючы запаса вугля і паліва "Пацёмкін" адправіся Румынію, дзе экіпаж здася ладам.
Баставалі працоныя буйных прамысловых цэнтра краіны. Рэвалюцыйная хваля ахінула вёску - сяляне грамілі і палілі сядзібы пано.
Напачатку жніня бы створаны серасійскі сялянскі саюз. Ён запатрабава перадаць зямлю сялянам і адмяніць прыватную ласнасць на яе.
Рэвалюцыйныя падзеі краіне нарасталі, увосень 1905г. цэнтрам рэвалюцыйнага руху становіцца Масква. Маскоскае пастанне з'явілася вышэйшай кропкай рэвалюцыі.
Урад бы застаны знянацку гэтым рэвалюцыйным выбухам.
Мікалай вырашы задушыць выступы сілай. 11 студзеня ён прызначы генерал-губернатарам сталіцы Д.Трэпава вядомага сваімі рэакцыйнымі поглядамі. Але незабаве, бачачы , што сілавымі метадамі здушыць рэвалюцыю не атрымоваецца, ён загада міністру нутраных спра А.Булыгину падрыхтаваць праект Дзяржанай Думы.
3. 6 жніня рад апублікава маніфест пра Дзяржаную думу падрыхтаваны А.Булыгіным Дума станавілася заканадачым органам, выбары адбываліся па трох курыях на аснове высокага маёмаснага цэнзу, шматлікія пласты насельніцтва былі пазбалены выбарчых право. Праект бы сустрэты адмона і не бы ажыццёлены.
17 кастрычніка 1905г. цар падпіса Маніфест "Пра дасканаленне дзяржанага парадку".

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняет сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое настроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.
Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинства и насилии, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих пред намечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.
На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думу, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.
Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования ж Нашего одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
"Николай"
("Законодательные акты переходного времени. 19041906 гг.". Изд. 2-е. Спб.,1907. С. 227-229.)
Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
Привлечь к участию в Думете классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав
Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думой

«Милая мама, - обращался Николай II к матери через день после подписания Манифеста, - сколько я перемучился, ты представить себе не можешь. Единственное утешение, что такова воля Божия и что это тяжёлое решение выведет дорогую Россию из того невыносимого, хаотического состояния, в котором она находится почти год».
Аналіз дакумента з выкарыстаннем методыкі "шасці капялюшо":
- 1 група - белы капялюш - нейтральная: выяленне факта: змест кожнага з трох пункта дакумента.
- 2 група - жоты капялюш - пазітыная: выяляе дадатныя моманты дадзенага дакумента.
- 3 група - чорны капялюш - крытычная: выявіць негатыныя бакі: чаму шматлікія дзельнікі рэвалюцыі лічылі Маніфест відавочна недастатковым?
- 4 група - чырвоны капялюш - эмацыянальная: выказаць сталенне да Маніфеста;
- 5 група - сіні капялюш - аналітычная: вызначыць, чаму Маніфест успрымася як частковая перамога рэвалюцыі?
- 6 група - зялёны капялюш - творчая: вызначыць, як маглі развівацца падзеі далей пасля прыняцця Маніфеста 17 кастрычніка?
Дэманстрацыя рэпрадукцыі карціны І.Е.Репина "Маніфестацыя 10 кастрычніка 1905 г.
Вывады: Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. наносі удар па асновах самадзяржана - саслонага ладу, аднак не мог успрымацца дзельнікамі рэвалюцыі як поная перамога. З аднаго боку з'яляюцца гарантыі право і свабод чалавека, выбіраемая Дзяржаная Дума з заканадачымі функцыямі, з іншай - заховаецца царская лада, Маніфест мае мноства абмовак і абмежавання. Выданне Маніфеста не магло прывесці да неадкладнага спаду рэвалюцыі, але паступова магло пераключыць масы на легальны шлях барацьбы: пачаць падрыхтоку да выбара у Дзяржаную Думу.
Праблемнае пытанне: Ці згодны вы са сцвярджэннем, што рэвалюцыя 1905 - 1907 гг. атрымала паражэнне? Аргументуйце свой адказ.
У краіне некалькі змянілася палітычная сістэма:
з'явіліся элементы дэмакратыі -
" Дзяржаная дума,
" шматпартыйнасць,
" прызнанне асноных право асобы, але без гарантый іх выканання.
2. У вёсцы былі адменены выкупныя плацяжы, зніжана арэндная плата за зямлю. Але аграрнае пытанне не было вырашаны: заховалася памешчыцкае землеладанне.
3. Рабочыя:
" атрымлівалі права ствараць прафсаюзы,
" ім дазваляліся забастокі.
" працоны дзень скарочаны да 9 гадзін,
" павышана зарплата.
4. Русіфікатарская палітыка самадзяржая была значна абмежавана:
" у школах уводзілася выкладанне на нацыянальных мовах.
" нацыянальныя скраіны атрымалі прадстаніцтва Думе.
5. Але асноныя супярэчнасці рускай рэчаіснасці вырашаны не былі:
" заставалася самадзяржае,
" памешчыцкае землеладанне,
" нацыянальныя супярэчнасці,
" не было ведзена сучаснае працонае заканадаства.

4. Вынікі рэвалюцыі
Паранайце патрабаванні петыцыі 9 студзеня 1905 г. з рэформамі, якія “падарава” Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. І сфармуляваць вынікі рэвалюцыі, зафіксаваць іх у выглядзе табліцы.
Вынікі
Невырашаныя праблемы

Заснаванне Дзяржанай думы
Захаванне самадзяржая

Падараванне палітычных свабод
Аграрнае пытанне

Падараванне грамадзянскіх право і свабод
Рабочае пытанне

Адмена выкупных плацяжо
Нацыянальнае пытанне

Магчымасць з’ялення легальных партый
 

Фізкультхвілінка
Гучыць музыка. Запішыце слова “рэвалюцыя” тымі часткамі вашага цела, якія стаміліся (з права на лева і наадварот).
А зараз успомнім як нашы продкі называлі некаторыя часткі цела.
Наморщите своё чело (лоб).
Дотроньтесь дланями до ланит (ладонями до щёк).
Пожмите ременами (плечами).
Положите десницу на перси (правую руку на грудь).
Поднимите вверх перст (палец).
Крыху адпачылі і працягваем наш урок далей.
5. Стварэнне палітычных партый
Праца з падручнікам
Ахарактарызуйце палітычныя партыі гэтага часу. Чые інтарэсы яны абаранялі, якія мэты ставілі сабе?
1 група – манархічныя партыі
2 група – буржуазна – ліберальныя партыі 3 група – рэвалюцыйна – дэмаратычныя партыі

Адзін прадстанік з групы прадсталяе адказы
6. Крызіс расійскай манархіі
З 1 жніня 1914 г. пачалася Першая сусветная вайна – адна з найбуйнейшых у гісторыі чалавецтва война. Два ваенныя блокі супрацьстаялі адзін аднаму. З аднаго боку гэта былі краіны Антанты – Вялікабрытанія, Францыя і Расія, здрыгога – Германія, Астра-Венгрыя і іх саюзнікі.
Іх саперніцтва з-за чужых тэрыторый і рынка збыту прывяло да сутыкнення і зрабіла агульнасусветны канфлікт непазбежным.
Знізілася здабыча нафты і вугалю, спыніліся сотні прамысловых прадпрыемства, пачасціліся выпадку недахопу хлеба і іншых прадукта харчавання. Эканоміка краіны не магла трымліваць шматмільённую армію.
Бальшавікі заклікалі да паражэння вайне і перарастання імперыялістычнай вайны вайну грамадзянскую.
7. Лютаская рэвалюцыя
Лютаска буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1917 г.

Дата:
23 лютага (8 марта) 1917 года – 2 сакавіка 1917 г (?)

Характар рэвалюцыі
Буржуазна-дэмакратычны

Прычыны:
Першая сусветная вайна абвастрыла се супярэчнасці, якія былі грамадстве.
Неабходнасць ліквідаваць феадальна-прыгонныя перажыткі, якія стрымлівалі развіццё краіны.
Супярэчнасці паміж панамі і сялянамі
Супярэчнасці паміж рабочымі і буржуазіяй.
Супярэчнасці паміж цэнтрам і скраінамі.
Супярэчнасці паміж уладай і грамадствам.

Асноная мэта:
Ліквідацыя феадальна-прыгонніцкіх (ліквідацыя манархіі і станаленне рэспублікі, ліквідацыя памешчыцкага землеладання), лібералізацыя палітычнай сістэмы; паляпшэнне мо працы;

Арганізатары:
Партыя сацыяліста-рэвалюцыянера, РСДРП.

Рухаючыя сілы:
рабочыя, сяляне, дробная буржуазія, інтэлегенцыя, асобныя часткі арміі

Сапернікі:
Прыхільнікі цара Мікалая ІІ, Саюз 17 кастрычніка

Патрабаванні:
Заканчэнне вайны, ліквідацыя самадзяржая, ліквідацыя памешчыцкага землеладання, стварэнне рабочага заканадаства, рашэнне нацыянальнага пытання.

Асноныя формы барацьбы:
Стачкі, забастокі, узброеннае пастанне, пастанне сялян, захоп зямель, падпалы памешчыцкіх сядзіб.

Лозунгі:
«Хлеба!!!», «Верните наших мужей!» , «Долой самодержавие!» «Долой царизм!», «Долой войну!»

2 сакавіка 1917 г. Мікалай ІІ падпіса Маніфест аб адрачэнні ад прастола на карысць брата Міхаіла. Але той на наступны дзень адрокся ад прастола.
Вынікі
Улада перайшла да Часовага рада
працяг вайны супраць Германіі
народ стаміся ад вайны (салдаты дэзерціравалі з фронту і вярталіся дадому).
сяляне хацелі зямлі
рабочыя незадаволены недахопам прадукта і таварамі першай неабходнасці.
двоеладдзе (Часовы рад і Савет рабочых і салдацкіх дэпутата)
8. Кастрычніцкая рэвалюцыя
Абмеркаванне табліц “Сацыяльныя канфлікты” і “Эканамічны крызіс”
Цэны на прадукты харчавання і тавары першай неабходнасці

жнівень
1914 г.
жнівень
1917 г.
У колькі разо выраслі цэны?

Чорны хлеб (фунт)
0,25 к.
12 к.
48

Ялавіна (фунт)
22 к.
1 р. 10 к.
5

Сялядзец
(фунт)
0,6 к.
52 к.
87

Масла (фунт)
48 к.
3 р. 20 к.
7

Яйкі (десяток)
30 к.
1 р. 60 к.
5

Мыла (пуд)
4 р. 50 к.
40 р.
9

Дровы (воз)
10 р.
120 р.
12

Сацыяльныя канфлікты
1917 г., месяц
Агульная колькасць выступлення рабочых
У тым ліку забастовак
Галодныя
бунты

Май
5
3
3

Чэрвень
29
11
43

Жнівень
217
140
100

Верасень
212
107
125


Сацыяльна-эканамічны крызіс
На патрэбы вайны ішло больш 80% дзяржаных выдатка.
Восеню1917 г. зачыніліся звыш 800 прадпрыемства, таму што нехапала паліва і сыравіны.
Прамысловая вытворчасць скарацілася на 36%.
Неналежны стан чыгуначнага транспарта.
Востры недахоп прадукта у гарадах (з мая-чэрвеня – увядзенне прадуктовых картачак).
Зніклі спажывецкія тавары: чай, мыла і інш.
Імклівае абясцэньванне грошай.
Імклівы рост цэн.
Рост сацыяльнага незадавальнення.
Дэмаралізацыя арміі.

Часовы рад настойва на далейшым працягу вайны спраць Германіі. Гэта рашэнне аказалася фатальным. народ стаміся ад вайны. Салдаты дэзерціравалі з фронту і натопамі вярталіся дадому. Сяляне хацелі зямлі. Рабочыя былі абураны недахопам прадукта і тавара першай неабходнасці.
У хуткім часе кантроль над Саветамі станавілі бальшавікі. Іх кіраніком бы рэвалюцыянер У. І. Ленін. Бальшавікі пачалі падрыхтоку да зброеннага пастання. Галоднаму і даведзенаму да галечы вайной рускаму народу яны абяцалі “Мір. Зямлю. Хлеб”
Узнікла Савецкая дзяржава на чале з бальшавіцкім радам.
Падзеі кастрычніка 1917 г. – рэвалюцыя ці дзяржаны пераварот?
Рэвалюцыя (ад revolutio паварот, пераваротт, ператварэнне, зварот)  радыкальнае, карэннае, глыбокае, якаснае змяненне, рывок у развіцці грамадства, спалучанае з адкрытым разрывам з папярэднім становішчам.
Дзяржаны пераварот  змена лады дзяржаве, ажыццяляемая абавязкова з парушэннем канстытуцыйных і прававых норм, якія дзейнічаюць на даддзены момант, звычайна з прымяненнем сілы і захватам цэнтра кіравання дзяржавай і ажыццяленнем фізічнай ізаляцыяй (арышта ці забойства) дзеючых яго кіраніко.
IІІ. Замацаванне
Праца па алгарытме Цыцэрона
хто - што – калі – дзе – навошта – як “+” і “-“
ІV. Дамашняе заданне
Падзеі кастрычніка 1917 г. – рэвалюцыя ці дзяржаны пераварот?
§21
Магчымыя шляхі развіцця Расіі пасля Лютаскай рэвалюцыі і звяржэння самадзяржая.

V. Падвядзенне выніка
Высталенне адзнак за працу на року.

Партыі

манархічныя

буржуазна-ліберальныярэвалюцыйна-дэмакратычныя

захаванне манархіі,
неабмежаваная лада цара

кадэты, акцябрысты

прадстанічыя органы, пашырэнне право і свабод, прынцып падзелу лад.
мірныя сродкі барацьбы


РСДРП (бальшавікі і меншавікі), эсэры

звяржэнне самадзяржая, рэспубліка, зямля сялянам. Шляхам рэвалюцыі15

Приложенные файлы


Добавить комментарий