«Урок «Метад лікавых прамежкаў пры рашэнні ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад знакам модуля»


Дата ___________8 клас
Тэма: Метад лікавых прамежкаў пры рашэнні ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад знакам модуля
Мэта і задачы: фарміраванне ведаў сэнсу метада прамежкаў пры рашэнні ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад занакам модуля, паўтарэнне паняцця модуль.
замацаваць веды аб спасабах рашэння ўраўненняў, паўтарыць паняцце модуль, фарміраваць веды рашэння ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад знакам модул, метадам прамежкаў ;
развіваць вылічальныя навыкі, матэматычнае мысленне, матэматычную мову, спрыяць развіццю цікавасці вучняў да авалодання ведаў;
стварыць у вучняў станоўчую матывацыю да выканання разумовых і практычных дзеянняў, выхаваць пачуццё задавальнення ад магчымасці паказаць на ўроку свае веды.
Тып урока: урок пашырэння ведаў.
ХОД УРОКА
Арганізацыйны момант:
Вітанне. Праверка прысутных, падрыхтаванасці вучняў да ўрока.
Актуалізацыя ведаў.
Паўтарэнне асноўных правіл рашэння ўраўненняў (засяродзіць увагу вучняў на правіла дзялення і множання на адмоўны лік) Паўтарыць паняцце модуль ліку, яго геаметрычны сэнс.
Вызначэнне сумеснай мэты дзейнасці. Паведамленне тэмы ўрока.
Пашырэнне ведаў.
Фарміраванне разумення сэнсу метада прамежкаў пры рашэнні ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад занакам модуля, якія змяшчаюць зменную пад занакам модуля: разглядзець прыклад.
На падставе прыклада вучні фармулююць алгарытм рашэння ўраўненняў, якія змяшчаюць зменную пад занакам модуля.
Алгарытм:
Знайсці нулі падмодульных выразаў.
Разбіць каардынатную прамую нулямі падмодульных выразаў на прамежкі;
На кожным з атрыманых прамежкаў ураўненне запісаць без знака модуля, рашыць яго;
З атрыманых прамежкаў выбраць тыя, якія належаць разглядаемаму прамежку.

Першаснае замацаванне атрыманых ведаў.
Рашыць вусна:
Ці існуюць такія значэнні зменнай х, пры якіх мае месца роўнасць:
x-5+x-6=-7;-27-x-31+x=8;x-2+x2-4=0?Пры якіх значэннях х мае месца роўнасць:
x=x2;x=-x2;x-1+x2-1=0?Практычнае прымяненне ведаў
Рашыце ўраўненне:
x-1+x-2=3;x-2-33-x+x=0;x+5+x-3+x-1=0;x+2+31-x-26x-3=-1;3-2x-x+1+2-x= 3-9x+x-5.Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія.

Рашыць вусна:
Ці існуюць такія значэнні зменнай х, пры якіх мае месца роўнасць:
x-5+x-6=-7;-27-x-31+x=8;x-2+x2-4=0?Пры якіх значэннях х мае месца роўнасць:
x=x2;x=-x2;x-1+x2-1=0?Рашыць вусна:
Ці існуюць такія значэнні зменнай х, пры якіх мае месца роўнасць:
x-5+x-6=-7;-27-x-31+x=8;x-2+x2-4=0?Пры якіх значэннях х мае месца роўнасць:
x=x2;x=-x2;x-1+x2-1=0?Рашыць вусна:
Ці існуюць такія значэнні зменнай х, пры якіх мае месца роўнасць:
x-5+x-6=-7;-27-x-31+x=8;x-2+x2-4=0?Пры якіх значэннях х мае месца роўнасць:
x=x2;x=-x2;x-1+x2-1=0?Рашыце ўраўненне:
x-1+x-2=3;x-2-33-x+x=0;x+5+x-3+x-1=0;x+2+31-x-26x-3=-1;3-2x-x+1+2-x= 3-9x+x-5.Рашыце ўраўненне:
x-1+x-2=3;x-2-33-x+x=0;x+5+x-3+x-1=0;x+2+31-x-26x-3=-1;3-2x-x+1+2-x= 3-9x+x-5.Рашыце ўраўненне:
x-1+x-2=3;x-2-33-x+x=0;x+5+x-3+x-1=0;x+2+31-x-26x-3=-1;3-2x-x+1+2-x= 3-9x+x-5.Рашыце ўраўненне:
x-1+x-2=3;x-2-33-x+x=0;x+5+x-3+x-1=0;x+2+31-x-26x-3=-1;3-2x-x+1+2-x= 3-9x+x-5.

Приложенные файлы


Добавить комментарий