«Реферат на тему: «Сравнительная характеристика эпохи Античности и эпохи Возрождения»

План


Вступ
1. Порівняльна характеристика епохи Античності та епохи Відродження
2. Світове значення Античності та Середньовіччя в світовій культурі
Висновок
Список використаних джерел

Вступ

Античність (від лат. antiquus старий, стародавній, старожитність) період історії від 800 до н. е. до 600 у регіоні Середземного моря.
Ця доба відрізняється від попередніх та наступних спільними та сталими культурними традиціями, а з початку 1 століття, внаслідок розширення Римської імперії, також і політичною та культурною цілісністю.
У більш вузькому розумінні античністю вважають історію стародавньої (архаїчної) та класичної Греції, еллінізму та Римської імперії (але лише доби республіки, принципату та домінату).
У ширшому розумінні античність включає також історію Єгипту, Межиріччя, Сирії, Персії та Малої Азії починаючи із започаткування писемності (близько 3500 до н. е.).
Відродження або Ренесанс (фр. Renaissance «Відродження») культурно-філософський рух кінця Середньовіччя початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
За своєю основою Ренесанс - антифеодальний за спрямуванням, йому властивий гуманістичний світогляд, звернення до культурної спадщини античності, її «відродження» (звідси і походження терміну). Його провісниками виступили поет Данте, художник Джотто та інші. Але родоначальниками Відродження вважаються Франческо Петрарка (13041374), автор «Книги пісень» і Джованні Бокаччо (13131375), автор «Декамерону».
. Відомі ренесансні центри навіть в Італії (Флоренція, Венеція, Ріміні, Падуя, почасти Рим) існували в тісному оточенні феодальних князівств і феодальних державних утворень на Європейському континенті.
1. Порівняльна характеристика епохи Античності та епохи Середньовіччя
Слово "античний" походить від латинського слова "давній". Античним світом вчені називають групу рабовласницьких держав (тобто таких, значну частину населення яких складали раби). Це – перш за все міста-держави, що були створені грецькими племенами, а ще Рим, союз рабовласницьких держав Італії - країни, що склалися у 1 тисячолітті до нашої ери на узбережжі Середиземного моря.
Античній культурі характерний раціональний підхід до розуміння світу й водночас естетичне його сприйняття, струнка і індивідуальна своєрідність у вирішенні соціально - практичних і теоретичних проблем.
Найбільшими цивілізаціями древнього світу були давньогрецька і давньоримська цивілізації. Вони займали розташовані географічно близько друг до друга території, існували майже один і той водночас, тому вони були пов'язані між собою. Обидві цивілізації мали розвиненими культурами, що розвивалися, взаємодіючи друг з другом.
Антична цивілізація існувала дванадцять століть, починаючи з 8 століття до н.е. й закінчилася 5 століттям н.е. Антична цивілізація ділитися на дві локальних цивілізації; давньогрецьку та давньоримську.
Старогрецька цивілізація ділиться на три періоди:
1. Архаїчний;
2. Класичний;
3. Елліністичний.
У період архаїки складаються основні риси етики давньогрецького суспільства. Її характерною рисою було з'єднання народжуваного почуття колективізму і змагального початку.
Характер політичних реформ в полісах зумовив збереження цієї моралі, оскільки аристократія позбавлялась своїх прав, а пересічне громадянство піднімалось з погляду обсягу політичних прав рівня аристократії. Через це традиційна етика аристократії розповсюджувалася і серед народних мас. Певну трансформацію переживала і релігія. Формування єдиного грецького світу попри всі локальних особливостях призвело до у себе створення загального всім греків пантеону.
Суспільний лад Греції – рабовласницька демократія, і неї характерно таке явище, як суверенітет – визнання народу якості єдиної джерела влади. Також існувала система виборних посад. Демократія ставила закон вище влади, не бажаючи закони не вважалися чимось даним понад, вони було створено не богами, а людиною.
Релігія. Космогонічні уявлення греків принципово не відрізнялися від уявлень багатьох інших народів. Вважалося, що спочатку існували Хаос, Земля (Гея), підземний світ (Тартар) і Ерос життєве початок. Гея породила зоряне небо Уран, який був першим володарем світу і чоловіком Геї. Від Урана і Геї народилося в другому поколінні богів титани. Титан Кронос (бог землеробства) скинув з влади Урана. Натомість діти Кроноса Аїд, Посейдон, Зевс, Гестия, Деметра і Гера під керівництвом Зевса скинули Кроноса і захопили владу Всесвіту. Отже, олімпійські боги третє покоління божеств.
Верховним божеством став Зевс – володар неба, грому й блискавки. Посейдон вважався богом вологи і моря, Аїд (Плутон) владикою підземного світу. Дружина Зевса Гера була покровителькою шлюбу, Гестия богинею оселі. Для релігійної грецької свідомості, особливо у стадії розвитку, не характерна ідея усемогутності божества, над світом олімпійських богів панувала безлика сила Доля (Ананка). Через політичні роздробленості й відсутності жрецького стану у греків не склалася єдина релігія. З розвитком полісного світогляду оформлялися уявлення про особливий зв'язк окремих божеств із тим чи іншим полісом, покровителями якого вони виступали.
Для античного світогляду характерне одухотворення природи. Кожне природне явище, кожна ріка, гора, гай мали своє божество.

Література. Останній і видатний співак грецької аристократії Піндар складав урочисті оди на вшанування переможців на спортивних змаганнях Олімпійських, Піфійских та інших. Піндар не описує самих змагань. Перемога цікавить його як змога прославляння доблесті від імені переможця.
Великий розвиток мали в античності літературні жанри, які безпосередньо відповідали стосовно питань, висунутих приватним і громадським побутом: продовжувало розвиватися красномовство і складається філософський діалог.
Найважливішими драматичними жанрами були трагедія, сюжетами якої служили міфи про богів і героїв, і комедія, найчастіше політична. Найгострішим у сенсі жанром була аттична комедія, котра, за походженням за соціальними симпатіями була найближча селянству.
Найбільший представник цієї комедії Арістофан. Особливістю всіх древніх драм був хор, який співом і танцями супроводжував вся друга дія. Есхіл ввів двох акторів замість одного, зменшивши партії хору і, зосередивши основну увагу на діалозі, зробив рішуче крок для перетворення трагедії з мімічної хорової лірики в справжню драму. Жіночі ролі виконувалися мужчинами. Давньогрецький театр, особливо афінський, був тісно пов'язані з життям поліса, будучи другими народними зборами, де обговорювалися самі нагальні питання.
Архітектура. Архаїчна епоха час становлення грецької архітектури. Житла на той час прості та примітивні, всі сили суспільства звернені на монументальні споруди, передусім храми. У тому числі були кращими храми богів покровителів громади. Характерна особливість античної архітектури застосування ордерів, тобто. особливої системи побудови, що підкреслює архітектоніку будинку, надає промовистість елементам конструкції, вишукуючи їх функцію.Основним типом громадського будинку продовжував залишатися храм. У першій половині V в. е. було створено величний храм храм Зевса в Олімпії.
Скульптура.
Основними залишалися зображення богів катастрофи та героїв покровителів поліса. У архаїчну епоху виникає монументальна скульптура інший вид мистецтва, раніше невідома.
Провісниками Відродження виступили поет Данте, художник Джотто та інші. Але родоначальниками Відродження вважаються Франческо Петрарка (13041374), автор «Книги пісень» і Джованні Бокаччо (13131375), автор «Декамерону». В малярстві піонером була Флорентійська школа на чолі з Філліппо Брунеллескі (13771446), Донателло (13861466), Мазаччо (1401бл.1428).
Це період так званого «Раннього Відродження». Таким чином, перша в історії людства культура, антифеодальна за спрямуванням, виникла в італійських містах - державах, що першими стали на капіталістичний шлях розвитку економіки і вибороли політичну незалежність у аристократії та князів церкви. Останні - перейшли на позиції підтримки нової ідеологічної течії, водночас або породжуючи компромісні форми між ренесансними настановами і католицизмом, або обмежуючи розповсюдження гуманізму. Відомі ренесансні центри навіть в Італії існували в тісному оточенні феодальних князівств і феодальних державних утворень на Європейському континенті.
В 16 ст. розпочався перехід до первісного накопичення капіталів, довга і драматична перебудова економіки декількох західноєвропейських країн, формування перших національних держав і буржуазних націй. Дивним чином в авангарді нових процесів стали країни, мало зачеплені ідеями Відродження - Північні Нідерланди, Англія, Швеція, частково - німецькі князівства. Найбільш парадоксальна ситуація склалася в Італії, класичній країні Відродження. Дрібні італійські князівства на чолі з Папською державою пішли консервативним шляхом і зміцненням феодальних відносин. Це сприяло кризі ідей Відродження після 1527 року, скороченню капіталістичних виробництв, обвалу авторитету римських пап, Контрреформації і посиленню позицій інквізиції в усіх суспільних галузях, загальмувало процес об'єднаня конгломерата дрібних італійських держав в єдину державу на 450 років.( Італія стане єдиною державою лише в середині 19 століття.)
Посилив свої позиції європейський протестантизм через занепад авторитету папської влади. В Німеччині набуло міці лютеранство. В Англії виникло англ іканство, де головою віровчення став світський володар король Генріх VІІІ. Відтак Британія офіційно відмовилась надсилати у Рим гроші та не визнавала верховенство папи в державі. За папський рахунок свої позиції посилили навіть італійські князівства. У місто Ріміні повернувся Сіджизмондо Малатеста, володар міста. А венеціанські дожі підпорядкували собі папські міста Червію та Равенну. Римським папам знадобиться декілька десятиліть, аби потроху відновити свої позиції тільки в Італії. Але західноєвропейська спільнота назавжди розкололася на два релігійні табори католицизм і протестантизм.

2. Світове значення Античності та Середньовіччя в світовій культурі
Протягом історичного розвитку стародавні Греція і Рим, при всій різноманітності суспільних відносин та державного устрою в кожній із цих країн, створили багатющу, велику і неповторну культурну спадщину. В історії світової культури вона визначається як антична, греко-римська культура. Культури Греції та Риму - це дві взаємоповґязані, хоч і не тотожні частини одного цілого.
Роль античної спадщини в розвитку європейської культури неможливо переоцінити. Недаремно античну культуру називають колискою європейської цивілізації. Після періоду середньовічного небуття значної частини античних цінностей вона немов чарівний птах фенікс оживає в переосмисленому вигляді у творах митців Відродження. На основі античної традиції в європейській практиці утверджується гуманістичний світогляд, цінності земного буття, ідеал досконалої гармонійної людини. Саме поєднання гуманізму, допитливості, раціоналізму з мистецькою довершеністю робить культуру античного світу одним з провідних духовних надбань людства.
Антична спадщина і традиції, їх гуманістичний зміст становили основу передусім культури і мистецтва Візантії та Близького Сходу. Так, в епоху еллінізму в Олександрії склався просвітницький центр, у якому перехрещувалися шляхи грецької і давньосхідної культурних традицій, розвивалися природничі і гуманітарні науки, філософські школи, розквітало високе мистецтво.
Грецька культура сприймалася в наступні століття як неповторний феномен, історичне чудо. Вона створила таку силу-силенну понять і термінів (у політиці, науці, мистецтві), що дослідник Якоб Бурхарт мав підстави скати: "Ми бачимо очима греків і розмовляємо зворотами їхньої мови". Саме в Стародавній Греції склалися і утвердились такі фундаментальні соціально-політичні поняття, як громадянська свобода і громадянський обовґязок, людяність, гармонійність розвитку особистості, усвідомлення співвідношення особистого і суспільного.
Грецьке мистецтво і культура - памґятки архітектури, скульптури, живопису, література, філософія, театр, музика, художні ремесла – стали невідґємною частиною світосприйняття і життєдіяльності світового соціуму. Ось чому античне мистецтво є для нас класикою. Воно вічне, не підвладне часові, тому що втілює загальнолюдські цінності. І є людина, яка здатна сприймати прекрасне.
Античність, її культура і мистецтво - вічне, невичерпне джерело ідей, думок, художніх відкриттів. З нього людство в усі часи черпало натхнення до творіння прекрасного. Без цієї невмирущої спадщини неможливо уявити шляхи соціального і духовного прогресу людства, його майбутнє.
У другій половині XIII ст. Рим жив багатим художнім життям, відбудовувалися або перебудовувалися храми, упорядковувалися їхні інтер'єри, передусім за допомогою фрескового живопису. Саме тут, у Римі, працювали такі майстри, як П'єтро Кавалліні, Якобо Торріті, Чимабує, Філіппо Русуті, творчість яких відзначалася новаторськими елементами.
На рубежі XIII–XIV ст. заявив про себе і Данте Аліґ’єрі – цей останній поет середньовіччя і водночас перший співець нової епохи. Вчені вважають, що на творчості Данте відчутно позначилася французька поезія трубадурів, так само, як вона справила значний вплив і на Петрарку, який здобув освіту у Франції і кілька років провів при неаполітанському королівському дворі, захопленому французькою Анжуйською династією. Не меншою мірою позначилася поезія трубадурів і на творчості Боккаччо.
Найбільш відомими майстрами останнього періоду проторенесансу були Джотто і Дуччо. Джотто, безсумнівно, визнається найзначнішою фігурою, що відійшла від середньовічної нерухомості і воскресила просторове сприйняття елліністичного мистецтва. Нова його концепція будується на двох головних художніх принципах – перспективній передачі тримірного простору та на об'ємному трактуванні пластичної фігури. Джотто вперше створив живописну систему, що ґрунтується на взаємодії частин у творі (це спонукає до «живописного» мислення), він дав сучасникам дивовижно ясну і чітку монументальну форму, пластичність якої створюється кольором.
Мистецтво раннього Відродження представлене кількома художніми школами: флорентійською – Мазаччо, Донателло, Брунеллескі; венеціанською – Джованні Белліні; умбрійською – П'єро делла Франческа. Підґрунтям основної тенденції розвитку перспективи і тримірного, рельєфного зображення людського тіла було те, що живопис, скульптура й архітектура стали самостійними мистецтвами, відділившись від архітектури, з якою раніше становили єдине ціле. Появу станкового, тобто самостійного живопису пов'язують з поширенням традиції мати вдома алтар-складень.
Високий Ренесанс значно поглибив і психологізував відображення людини. Досягти цього художникам вдавалося за рахунок освоєння перспективи, світотіні і багатств колориту. Великого значення майстри надавали вивченню анатомії людини, без знання якої вважалося неможливим досягти успіху в живописі чи скульптурі. І головне, самі художники, а також сучасники, що їх оточували, були значними і творчими особистостями.
Загальний гуманістичний характер епохи Відродження не міг не покликати до життя високий пафос у зображенні людини. Саме гуманістичний погляд на людину у поєднанні з високою майстерністю робили твори митців цієї епохи (Ботічеллі, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Браманте, Джорджоне, Тиціан, Палладіо) неперевершеною скарбницею світової культури.
Діячі Відродження, відстоюючи права людини на свободу, на самовияв, частіш за все відчували ненадійність і хиткість ізольованого людського існування. Саме таке становище гіпертрофованої індивідуальності, що не має зовнішньої опори, надособистих регулюючих принципів, вело до визнання можливості розмаїтого бачення і відображення дійсності, тобто до появи особистої манери творця.
Маньєризмом (від італ.– вигадливість, манірність) назвали мистецтвознавці епоху пізнього Відродження. З італійських маньєристів можна назвати П. Тібальді, Б. Челліні, Б. Амманаті, Дж. Вазарі; з іспанських – Ель Греко; з нідерландських – Брейгеля Старшого, Ієроніма Босха. Для всіх цих художників характерна екзальтація і піднесеність, довершеність і тонка майстерність. Їхня художня мова загострено-суб'єктивна, умовна і манірна. Ця епоха займає майже все XVI ст.
В італійському мистецтві після 1520 р. намітилися три тенденції. Перша, що намагалася зберегти в недоторканості гармонійний ідеал високого Відродження, дедалі більше схилялася до формального класицизму, який не володів попереднім змістом. Друга, навпаки, характеризується глибокою творчою обробкою нової дійсності, завдяки чому народжується мистецтво, що зберігає і поглиблює гуманістичну сутність класичного ідеалу, який набуває більшої драматичності, напруги, трагічної суперечливості. Це лінія Мікеланджело, Тиціана, Караваджіо, за якими проглядається початок бароко. І, нарешті, третя – антикласичний бунт маньєристів.
Активізація художньої практики, а отже, і її супроводжувача-теорії покликала до життя принципово нове явище в мистецтві – появу професійної художньо-теоретичної освіти: в 1585 р. живописці брати Каррачі організували першу Академію мистецтв в Болоньї. Це була вже у повному розумінні слова вища школа, пише відомий мистецтвознавець-дослідник Б. Віппер. Тут спеціалісти (філософи, медики, поети) читали лекції з естетики, анатомії, літератури. Тут лікар Ланцоні на мертвих тілах пояснював фізіологічну будову людини, а один з братів-організаторів школи Агостіньо читав лекції з перспективи і теорії тіней, вів графічний клас. Двоє інших братів керували майстернями створення фігур. Академія мала колекцію зліпків, гравюр і медалей, час від часу організовувала конкурси на кращі роботи з видачею премій переможцям.
Художника, таким чином, стали готувати не через навчання роботі з матеріалом – полотном, фарбами, пензлем, а через проникнення в теорію, у розуміння своєрідності предмета мистецтва, навчали художньому методові. Теоретична освіта дала поштовх суттєвому розвиткові самобутності, професійної самостійності майстра і, відповідно, розмаїтості мистецтва. Воно назавжди втратило анонімність, стало винятково авторським.
Протягом XVI – XVII ст. принципово змінилися взаємини творця і споживача. Соціальна емансипація художника здійснювалась і завдяки світському меценатству – митців запрошували до двору, їхніми послугами користувалися пани, королі, вельможі. Щоправда, усе це не виключало залежності художника, особливо від смаків замовників. Та якщо взяти до уваги, що їхні смаки формувалися під впливом робіт тих же художників, то йдеться скоріше про взаємну залежність.
У цей період сформувалася практика проведення художніх виставок, спочатку як виняткових подій, а згодом як системи. З другої половини XVII ст. вже діяли виставки членів Паризької академії, а з початку XVIII ст. – публічні виставки в салонах Лувра. Тоді ж з'явилася й систематична критика виставок у періодичних виданнях. зокрема в газетах.
Отже, епоха Відродження принципово змінила становище мистецтва і художника в суспільстві. Мистецтво наблизилось до науки, політики, соціальної філософії. Всезростаюча роль надбудови, передусім її світських форм, сприяла єдності духовного життя суспільства. Мистецтво стало справжнім рушієм процесу творення певного суспільного ідеалу, який, у свою чергу, суттєво впливав на всю систему формотворчих елементів мистецтва.
Висновок

Кожен період історії культури по-своєму цінний. Не випадково особливу роль дослідники відводять античній та середньовічній культурі.
Колискою європейської цивілізації є антична культура. Античність - це сукупність проявів грецької і римської давнини, особливо в галузі літератури і мистецтва. Античність як культурний спадкоємець Стародавньої Греції та Риму справила величезний вплив на політичні та релігійні погляди і мислення, літературу і мистецтво, на філософію та юриспруденцію всіх народів Європи і на весь сучасний світ.
Доба Відродження не вичерпується відродженням античних традицій, найвищими досягненнями мистецтва особи. З нею прийшов загальний суспільний переворот, а у сфері художньої діяльності – справжня революція. Художники рішуче розірвали зв'язки з ремісничими цехами, де здобували професію, і період ознаменувався остаточним відокремленням мистецтва від ремесла, став початком професійної спеціалізації в мистецтві, хоч самим художникам Відродження аж ніяк не дорікнеш у професійній обмеженості.
Своєрідність, самобутність художника відображала велич особистості кожного з них, водночас як спільність їхнього загального високого звучання, єдність традиції, спадкоємності і новаторства стали основою класичного розвитку живопису як виду мистецтва доби Відродження.
Список використаних джерел

1. Андре Боннар Грецька цивілізація Ростов-на-Дону, " Фенікс " , 1994.
2. Борев Ю.Б. Художественные эпохи и направления в искусстве прошлого // Эстетика. – М., 1988.
3. Гачев Г. Жизнь художественного сознания. – М., 1972.
4. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т.2. Развитие идеала и особенные формы прекрасного в искусстве. – М., 1969.
5. Давні цивілізації / Під загальною ред. Бонгард-Левина Р. М. М., Мысль, 1989.
6. Історія української літератури XX ст. Розділи: Художній процес: 20-30-ті роки; Літературознавство і критика: 1917-1940. – К.,1994.
7. Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю., Панченко В.І. Естетика: Підручник. – К.: Вища школа, 1997, 2000.
8. Історія Стародавнього Риму / Під ред. Бокщанина А. Р. М., Вища школа, 1971.245-251 с.
9. Казімєж Куманецкий Історія культури Стародавню Грецію і Риму М., " Вищу школу " , 1990.203-213 с.
10.Каталог рефератів:Культура епохи Античності (Давня Греція, Рим) Украинская Баннерная Сеть. – М. – 146-157 с.
11. Лев Любимов Мистецтво Стародавнього Миру М.," Просвітництво", 1971. – 123-137 с.
12. Леонардо да Винчи, редактор Волынский А. Л., Санктпетербург, «Парфенон», 1922.
13. Daniel Arasse (1997). Leonardo da Vinci. Konecky & Konecky. ISBN 1 56852. - 1987.
13PAGE 15


13PAGE 14215Зевс- верховний бог греків


Аїд- бог підземного світу і Цербер


Афродіта- богиня кохання


Арістотель

Франческо Петрарка

Джованні Бокаччо

Мона Ліза.
Леонардо да Вінчі
Приложенные файлы


Добавить комментарий