О?ыту ?аза? тілі емес мектептерді? 1-сынып ?аза? тілі п?нінен к?нтізбелік та?ырыпты? жоспарлау


Оқыту қазақ тілінде емес мектептердің 1-сыныбына арналған «Қазақ тілі» (Т2) пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспар Оқу жылындағы барлық сағат саны – 66 сағат
Ортақ тақырып Сабақтың ретіСабақтың тақырыбы Оқыту мақсаттары Сағат саныМерзімі
І тоқсан 17сағат
Ітарау Өзім туралы 1 Сәлем! Сенің атың кім? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі (құрылымдық үлгі) бойынша қолдану 1 02.09.2016
2 Бұл кім? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі
тәсілмен әрекет
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі (құрылымдық үлгі) бойынша қолдану
1 06.09
3 Бұл не? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс- әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес затты таңдау
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 09.09
4 Қандай доп? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 13.09
5 Неше доп? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 16.09
6 Мынау – көйлек 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет
жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 20.09
7 Сен не киесің? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктікжалғауын мұғалімнің көмегі/ үлгі бойынша қолдану 1 23.09
8 Кел, қайталайық! 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, түсін білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 27.09
1 Мынау – мектеп1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну 1 30.09
ІІ тарау Менің мектебім
2 Менің сыныбым1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.3.1 Өлеңді ажырату
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 04.10
3 Оқу құралдары 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес
дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 07.10
4 Мен жеті жастамын1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 11.10
5 Алмабек мектепте1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 14.10
6 Мектепте1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет /заттық сурет/сызба таңдау жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 18.10
7 Мен қаламмен жазамын1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 21.10
8 Кел, қайталайық 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 21.10
9 Менің кітапшам1 ІІ тоқсан 15сағат
ІІІ тарау
Менің отбасым және достарым 1 Бұл кім? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.1.1 Танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін таныс сөз және сөз тіркестерін қолдану
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1 2 Менің анам1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? қандай?) сұрақ қоя білу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 3 Менің досым1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің
мағынасын түсіну
1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою
1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну 1 4 Сен не істейсің? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 5 Менің достарым1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің
мағынасын түсіну
1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою
1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің
мағынасын түсіну
1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау
1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 7 Менің кітапшам№3 жұмыс дәптері 1 ІY тарау Бізді қоршаған әлем 1 Үй жануарлары1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не?қандай?қанша?) сұрақ қоя білу
1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану 1 2 Аңдар 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация
1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну пікірін білдіру
1.5.1.4 Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану 1 3 Біздің аула 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну пікірін білдіру
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? не істейсің?)сұрақ қоя білу
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1 4 Аулада1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну пікірін білдіру
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? не істейсің?)сұрақ қоя білу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 5 Менің елім1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну пікірін білдіру
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым ((кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу
1.5.1.4 Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында тәуелдік/жіктік жалғауларын
дұрыс қолдану 1 6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 7 Менің кітапшам1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 8 Тоқсандық қайталау 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру
2 ІІІ тоқсан 19сағат 5тарау Саяхат 1 Мен мектепке барамын1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 2 Ол қайда барады? 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік /жіктік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 3 Мен анаммен барамын1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 4 Көлік түрлері 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 5 Мектепке барар жол 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу
1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1 6 Саяхат1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 7 Біз Медеуге барамыз1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу 1 8 Кел, қайталайық! 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.5.1.3 Мұғалім көмегімен болымды, болымсыз етістікті қолдану 1 9 Менің кітапшам1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.5.1.3 Мұғалім көмегімен болымды, болымсыз етістікті қолдану 1 6тарау Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті 1 Менің туған жерім1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 2 Ою1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу
1.4.2.1тыңдаған/аудиовизуалды материалдар бойынша таныс заттардың атауын жазу
1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу 1 3 Домбыра 1.1.4.1Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екендігін түсіну.
1.2.4.1Қарапайым оқығаларды(мәтінді)мазмұндау
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 4 Мақта қыз бен мысық 1.1.4.1Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екендігін түсіну.
1.2.4.1Қарапайым оқығаларды(мәтінді)мазмұндау
1.3.3.1 Өле,жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.5.1Мұғалімнің көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру 1 5 Мен ертегі білемін 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды
иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу
1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын
тәртібін сақтап құрастыру 1 6 Не дәмді? 1.1.4.1Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екендігін түсіну.
1.2.4.1Қарапайым оқығаларды(мәтінді)мазмұндау1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1 7 Көктем сәні 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру
1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1 8 Кел, қайталайық! 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру
1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 9 Менің кітапшам1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1 10 Тоқсандық қайталау 1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану
1 ІY тоқсан -15сағат
7тарау Тағам және сусын 1 Сен не аласың? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 2 Таңертең 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу
1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 1 3 Ас мәзірі 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 4 Сен не ішесің? 1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік /септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу 1 5 Сен не жейсің 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.5.1 Тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен сипаттау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1 6 Мен салат жасаймын1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 7 Балмұздақ 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу
1.5.2.2 Мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді анықтау және жазу 1 8 Менің кітапшам1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну
1 8тарау Дені саудың -жаны сау 1 Оң қолымда бес саусақ 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе қанша/неше?) сұрақ қоя білу
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу 1 2 Сен таңертең не істейсің? 1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру 1 3 Мамандықтар 1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу 1 4 Дәрігерде 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу
1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдікжалғауын мұғалімнің
көмегі/үлгісі бойынша қолдану 1 5 Аурухана1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну
1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен
мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе
иллюстрация бойынша қарапайым сұрақ қоя білу
1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну 1 6 Спортзалда1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру
1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу 1 7 Кел, қайталайық! 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау1.4.1.1 Берілген суретке қатысты сипаттау сөздерін жазу1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар бойынша таныс заттардың атауын жазу1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қайда? неге? не істейді? ) сұрақ қоя білу 1

Приложенные файлы


Добавить комментарий