Орта топ (4 жастан 5 жас?а дейін) ?орытынды диагностиканы? н?тижелерін ба?ылау пара?ы


Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағыОқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Денсаулық» білім беру саласыБаланың аты - жөніДене шынықтыруБарлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Д.1
4-5-Д.2
4-5-Д.3
4-5-Д.4
4-5-Д.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Денсаулық» білім беру саласыДене шынықтыру4-5-Д.1 негізгі қимылдарды орындаудың қимылдық дағдыларына және техникасына ие
4-5-Д.2 дене жаттығулары мен сауықтыру шараларына қызығушылық танытады
4-5-Д.3 педагогтың көрсетуімен ертеңгілік жаттығудың кешендерін орындайды
4-5-Д.4 өздігінен түрлі ойындар ойнайды, ойын ережелерін сақтай алады
4-5-Д.5 спорттық ойындардың элементтерін орындайды; шынықтыру түрлерін, өз- өзіне қызмет көрсетудің дағдыларын игерген.
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Коммуникация» білім беру саласы№ Баланың аты - жөніСөйлеуді дамыту
Көркем әдебиет
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда) Драма
Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-К.1
4-5-К.2
4-5-К.3
4-5-К.4
4-5-К.5 4-5-К.6
4-5-К.7
4-5-К.8
4-5-К.9
4-5-К.10
4-5-К.11 4-5-К.12
4-5-К.13
4-5-К.14
4-5-К.15 4-5-К.16
4-5-К.17
4-5-К.18
4-5-К.19
4-5-К.20 4-5-К.21
4-5-К.22
4-5-К.23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Коммуникация» білім беру саласы
Сөйлеуді дамыту
4-5-К.1 ана тілінің барлық дыбыстарын дұрыс айтады;
4-5-К.2 құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынасқа түсе алады, олардың өтініштерін орындайды
4-5-К.3 тілде сөйлемдердің әртүрлі түрлерін, қосымшаларды қолданады
4-5-К.4 жеке тәжірибесінен суреттің мазмұны бойынша шағын әңгімелер құрастырады
Көркем әдебиет
4-5-К.5 әңгімелерді тыңдайды, мазмұндап бере алады, өлеңдерді жатқа айтады;
4-5-К.6 шағын әңгімелер құрастырады
4-5-К.7 өзіне ұнайтын бірнеше шығармаларды айта алады
4-5-К.8 ойында әдеби бейнелерді қолданады
4-5-К.9 таныс шығармаларды мазмұндау кезінде мәтін мазмұнына, кейіпкерлерге, олардың қылықтарына өзінің қатынасын эмоционалды түрде білдіреді
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда)
4-5-К.10 понимает русскую речь педагога в игровых ситуациях и в повседневной жизни
4-5-К.11 умеет считать на русском языке до 10 и обратно
4-5-К.12 произносит правильно свистящие, шипящие(ж,щ,с,з) и сонорные (р, л) звуки русского языка
4-5-К.13 называет группы предметов ближайшего окружения, их свойства, признаки; времена года и отдельные явления природы
4-5-К.14 употребляет в речи имена существительные единственного и множественного чисел
Драма
4-5-К.15 15 таныс бірнеше шығармаларды атайды;
4-5-К.16 вербалды емес құралдармен образдарды жасай алады
4-5-К.17 өз ойын құрдастарының ортасында білдіріп, басқалардың пікірін тыңдайды
4-5-К.18 ұлдар мен қыздардың мінез-құлық ерекшелігін біледі
4-5-К.19 ертегі желісін ретімен орындайды
4-5-К.20 театрландырылған әрекеттің түрлі жұмыс тәсілдерін меңгерген
4-5-К.21 өзінің қимылын серіктесінің қимылымен үйлестіреді; сахнада бағдарлайды
4-5-К.22 әдеби кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің көзқарасын білдіреді
4-5-К.23 адамгершілік нормалары мен түсініктері тұрғысынан бағалайды
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Таным» білім беру саласы
№ Баланың аты - жөніҚарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Құрастыру Жаратылыстану Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Т.1
4-5-Т.2
4-5-Т.3
4-5-Т.4
4-5-Т.5 4-5-Т.6
4-5-Т.7
4-5-Т.8
4-5-Т.9
4-5-Т.10
4-5-Т.11 4-5-Т.12
4-5-Т.13
4-5-Т.14
4-5-Т.15
4-5-Т.16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Таным» білім беру саласы
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
4-5-Т.1 тәулік бөліктерін: таңертең, күндіз, кеш, күндер: бүгін, кеше, ертең, жылдам, баяу ұғымдарын атайды, өзіне қатысты кеңістіктегі заттардың орналасуын анықтай алады
4-5-Т.2 жасалған әрекеттердің көмегімен түрлі мәселелерді шешудің әдістерін табады
4-5-Т.3 қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды анықтай алады.
Құрастыру
4-5-Т.4 заттарды атайды және ажыратады, олардың өлшемін, түсін, пішінін, жасалған материалын анықтайды
4-5-Т.5 оларды топтастыра алады
4-5-Т.6 құрылыс бөлшектерін ажыратады және атайды, олардың құрылымды қасиеттерін ескере отырып пайдаланады
4-5-Т.7 өзінің құрылыстарымен ойнайды
Жаратылыстану
4-5-Т.8 үй жануарларын және олардың төлдерін, үй құстарын атайды
4-5-Т.9 бөлме өсімдіктерін, балабақшаның жер теліміндегі өсімдіктерді атайды
4-5-Т.10 жәндіктерді атайды, олар туралы қарапайым түсініктерге ие
4-5-Т.11 бауырымен жорғалаушыларды олардың сыртқы құрылысын және қозғалу әдістерін біледі
4-5-Т.12 табиғаттағы маусымдық өзгерістердің қарапайым байланыстарын орнатады
4-5-Т.13 13 қарапайым зерттеуге қызығушылық пен әуестік танытады
4-5-Т.14 табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен әрекеттерді атайды
4-5-Т.15 «Қызыл кітапқа» енгізілген және жойылып кету қаупі төнген жануарларды атайды
4-5-Т.16 табиғатта өзін ұстау ережесін біледі
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 балға дейін.
Ортанғы топ (4 жастан 5 жасқа дейін) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________ Өткізу мерзімі:___________________________
«Шығармашылық» білім беру саласы№ Баланың аты - жөніСурет салу
Мүсіндеу Аппликация Музыка
Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-К.1
4-5-К.2
4-5-К.3
4-5-К.4
4-5-К.5 4-5-К.6
4-5-К.7
4-5-К.8
4-5-К.9
4-5-К.10
4-5-К.11 4-5-К.12
4-5-К.13
4-5-К.14
4-5-К.15 4-5-К.16
4-5-К.17
4-5-К.18
4-5-К.19
4-5-К.20 4-5-К.21
4-5-К.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Шығармашылық» білім беру саласы
Сурет салу
4-5-Ш.1 сурет салу техникасын игерген
4-5-Ш.2 заттардың үлгі бойынша пішінін, түсін ескере отырып салады
4-5-Ш.3 заттар мен жануарлардың пішінін бейнелейді
4-5-Ш.4 мазмұнды композицияның бейнесін салу дағдыларын игерген
4-5-Ш.5 қазақ оюларының элементтерін қолданады
Мүсіндеу
4-5-Ш.6 мүсіндеуде кескішті қолдана біледі
4-5-Ш.7 жануарлардың мүсінін жасаудың әртүрлі тәсілдерін пайдаланады
4-5-Ш.8 ертегілер мен қоршаған өмір тақырыптарына мазмұндық композициялар құрастырады
4-5-Ш.9 ұжымдық жұмысқа қатысады, тұрмыстық заттарды бейнелеуге қызығушылық танытады
4-5-Ш.10 халықтық бұйымдардың желісі бойынша ыдыстарды мүсіндеу дағдыларын игерген
4-5-Ш.11 қоршаған әлемнің әсемдігін эмоционалды қабылдайды
Аппликация
4-5-Ш.12 қайшыны дұрыс ұстайды және оны пайдалана алады
4-5-Ш.13 бірнеше бөліктерден тұратын заттарды орналастырады және желімдейді
4-5-Ш.14 қазақ оюларының бөліктерінен, өсімдік және геометриялық пішіндерден өрнектер жасайды, оларды кезектестіріп ретімен желімдейді
4-5-Ш.15 ұжымдық жұмыстарды орындауға қатысады
4-5-Ш.16 панно даярлау туралы ұғымдарға ие, сәндік композицияларды өз ойынша орындайды
4-5-Ш.17 бейнелеу өнерінің түрлері: көркем сурет, мүсіндеу, халық өнері туралы түсініктерге ие
Музыка
4-5-Ш.18 әуені бойынша әндерді таниды, олардың мазмұны туралы баяндайды
4-5-Ш.19 әнді созып, сөздерін анық айтады, таныс әндерді сүйемелдеумен және сүйемелдеусіз орындайды
4-5-Ш.20 әнді бірге бастап, бірге аяқтайды
4-5-Ш.21 музыканың сипатына сәйкес қимылдарды музыкалық шығарманың түріне сәйкес өздігінен ауыстыра отырып орындайды
4-5-Ш.22 таныс емес музыкамен оның негізгі көңіл-күйін бере отырып, қимылдайды; әндерді, билерді сахналайды
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 балға дейін.
Ортаңғы топ (4 жастан 5 жасқа дейін) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Әлеумет» білім беру саласы
№ Баланың аты - жөніҚоршаған ортамен танысу
Экология негіздері Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Ә.1
4-5-Ә.2
4-5-Ә.3
4-5-Ә.4
4-5-Ә.5 4-5-Ә.6
4-5-Ә.7
4-5-Ә.8
4-5-Ә.9
4-5-Ә.10
4-5-Ә.11 4-5-Ә.12 4-5-Ә.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары«Әлеумет» білім беру саласы
Қоршаған ортамен танысу
4-5-Ә.1 отбасының ересек мүшелерінің еңбегі туралы біледі
4-5-Ә.2 отбасында ересектер мен өзінен кішілерге сыйластық және қамқорлық қарым- қатынас танытады
4-5-Ә.3 материалды ескере отырып, заттар мен нысандарды тани алады
4-5-Ә.4 ойыншықтарға, кітаптарға, ыдыстарға ұқыпты қарайды
4-5-Ә.5 кейбір мамандықтардың маңызын, атауларын біледі
4-5-Ә.6 қарапайым тәжірибелерді жүргізуге қызығушылық танытады
4-5-Ә.7 қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды орнатады
Экология негіздері
4-5-Ә.8 өсімдіктер мен жануарлардың өсіп-өнуіне қажетті кейбір жағдайларды біледі
4-5-Ә.9 үй және жабайы жануарларды, қыстап қалатын және жыл құстарын, жәндіктерді, өсімдіктерді, бұталарды, ағаштарды атайды
4-5-Ә.10 жануарлардың табиғаттағы тіршілік етуі туралы түсініктері бар
4-5-Ә.11 табиғаттағы өзін-өзі ұстау қарапайым ережесін біледі
4-5-Ә.12 табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың қарапайым дағдыларын меңгерген
4-5-Ә.13 тіршілік иелеріне аяушылық, жанашырлық танытады
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.

Приложенные файлы


Добавить комментарий