1-кіші топ ?орытынды диганостиканы? н?тижелерін ба?ылау пара?ы


«Көжектер» (2-3 жас) 1-кіші топ қорытынды диганостиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:______________ Топ:____________ Өткізілу мерзімі:____________
«Денсаулық» білім беру саласы
№ Баланың аты-жөні Дене шынықтыру Барлық ұпай саны Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын
меңгерген деңгейі
2-3-Д.1 2-3-Д.2 2-3-Д.3 2-3-Д.4 2-3-Д.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 І-деңгей__________ ІІ-деңгей__________ ІІІ-деңгей__________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары

«Денсаулық» білім беру саласыДене шынықтыру2-3-Д.1 ересектермен бірге дене жаттығуларын орындай алады2-3-Д.2 негізгі қимылдардың түрлерін игерген2-3-Д.3 спорттық жаттығуларды орындаудың алғашқы техникасы туралы түсініктерге ие2-3-Д.4 жеке бас гигиенасының бастапқы дағдыларын меңгерген2-3-Д.5 шынықтыру шараларын өткізу кезінде жағымды көңіл-күй танытадыБаланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
«Көжектер» (2-3 жас) 1-кіші топ қорытынды диганостиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:______________ Топ:____________ Өткізілу мерзімі:____________
«Коммуникация» білім беру саласы
№ Баланың аты-жөні Сөйлеуді дамыту Көркем әдебиет Барлық ұпай саны Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын
меңгерген деңгейі
2-3-К.1 2-3-К.2 2-3-К.3 2-3-К.4 2-3-К.5 2-3-К.6 2-3-К.7 2-3-К.8 2-3-К.9 2-3-К.10 2-3-К.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 І-деңгей__________ ІІ-деңгей__________ ІІІ-деңгей__________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Коммуникация» білім беру саласыСөйлеуді дамыту
2-3-К.1 қысқа сөйлемдерден неғұрлым күрделі сөйлемдерге ауыса біледі
2-3-К.2 өзі, отбасы мүшелері, сүйікті ойыншықтары жайлы сұрақтарға жауап береді
2-3-К.3 қалауларын, сезімдерін, ойларын білдіретін сөздерді қолдана алады
2-3-К.4 дауысты және дауыссыз дыбыстарды дұрыс дыбыстай алады
2-3-К.5 ақпаратпен бөліседі, жайсыздыққа (шаршадым, ыстықтадым) және құрдастарының әрекетіне (ойыншығын бермейді) шағымданады
Көркем әдебиет
2-3-К.6 белсенді сөздікте барлық сөз таптарын қолданады
2-3-К.7 шағын әңгімелерді көрнекіліксіз тыңдайды
2-3-К.8 сөзден тұратын тіркестермен, сөйлемдермен сөйлейді, ақпараттармен бөліседі
2-3-К.9 қысқа өлеңдерді анық, асықпай айтады, олардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді
2-3-К.10 ертегінің мазмұнын түсінеді және эмоциалы қабылдайды
2-3-К.11 құрдастарымен қарым-қатынасқа түседі
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
«Көжектер» (2-3 жас) 1-кіші топ қорытынды диганостиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:______________ Топ:____________ Өткізілу мерзімі:____________
«Таным» білім беру саласы
№ Баланың аты-жөні сенсорика құрастыру жаратылыстану Барлық ұпай саны Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын
меңгерген деңгейі
2-3-Т.1 2-3-Т.2 2-3-Т.3 2-3-Т.4 2-3-Т.5 2-3-Т.6 2-3-Т.7 2-3-Т.8
2-3-Т.9 2-3-Т.10 2-3-Т.11
2-3-Т.12 2-3-Т.13
2-3-Т.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 І-деңгей__________ ІІ-деңгей__________ ІІІ-деңгей__________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары

«Таным» білім беру саласы
сенсорика
2-3-Т.1 көлемі, пішіні, түсі бойынша ұқсас біртекті заттарды топтастыра алады
2-3-Т.2 заттардың көлемін, түсін және пішінін білдіретін сөздерді түсінеді
2-3-Т.3 бірізділікпен азаятын 3 немесе одан да көп бөліктерден түрлі түсті пирамидалар құрастырады
2-3-Т.4 кеңістікте бағдарлаудың бастапқы дағдыларын игерген
құрастыру
2-3-Т.5 пішіні, түсі, көлемі, қолданысы бойынша заттарды топтастырады және таңдайды
2-3-Т.6 құрылыс материалдарының (текшелер, кірпіштер) негізгі пішінін ажырата алады
2-3-Т.7 ересектердің көрсетуі бойынша қарапайым құрылыстар тұрғызады (қояды, тірейді, басады)
2-3-Т.8 тұрғызылған қарапайым құрылыстарды атайды және ойыншықтарды қолдана отырып ойнатады
жаратылыстану
2-3-Т.9 суреттен жануарларды тауып, атайды, олардың сипаттық ерекшеліктерін атайды
2-3-Т.10 көкөністер мен жемістердің бірнеше түрлерін сыртқы түрі және дәмі бойынша дұрыс атайды және ажыратады;
2-3-Т.11 үй құстарының өздеріне тән ерекшеліктерін атайды
2-3-Т.12 ағаш, шөп, гүл сөздерін дұрыс қолданады
2-3-Т.13 табиғи материалдардың қасиеттері туралы түсініктерге ие
2-3-Т.14 өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасайды

Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
«Көжектер» (2-3 жас) 1-кіші топ аралық диганостиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы:______________ Топ:____________ Өткізілу мерзімі:____________
«Шығармашылық» білім беру саласы
№ Баланың аты-жөні Сурет салу мүсіндеу аппликация музыка Барлық ұпай саны Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын
меңгерген деңгейі
2-3-Ш.1 2-3-Ш.2 2-3-Ш.3 2-3-Ш.4 2-3-Ш.5 2-3-Ш.6 2-3-Ш.7 2-3-Ш.8
2-3-Ш.9 2-3-Ш.10 2-3-Ш.11
2-3-Ш.12 2-3-Ш.13 2-3-Ш.14 2-3-Ш.15 2-3-Ш.16 2-3-Ш.17 2-3-Ш.18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 І-деңгей__________ ІІ-деңгей__________ ІІІ-деңгей__________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары

«Шығармашылық» білім беру саласы
Сурет салу
2-3-Ш.1 қағазға және құмға сурет салудың (үздіксіз айналмалы сызықтар жүргізеді) бастапқы техникасын меңгерген
2-3-Ш.2 түрлі-түсті қарындаштармен, фломастердің, гуашьтің төрт түсімен сурет салу біледі
2-3-Ш.3 қағаз бетіне бояулармен штрихтар, жақпалар, сызықтар салады
2-3-Ш.4 қағаз бетін бағдарлай алады
мүсіндеу
2-3-Ш.5 сазбалшықтың кесегін алақан арасына салып илей алады (шар), жоғарғы бөлігін саусақпен басып тереңдетеді (қуыршақтарға арналған печенье)
2-3-Ш.6 түрлі пішіндерді біріктіру әдісімен заттарды мүсіндейді (саңырауқұлақ)
2-3-Ш.7 мүсінделген пішіндерді өзіне таныс заттармен салыстырады
2-3-Ш.8 мүсіндеу кезінде техникалық дағдыларды біледі және қолданады
2-3-Ш.9 халық ойыншықтарын қарастыру барысында қуаныш білдіреді, орындалған жұмыс туралы әсерлерімен бөліседі
аппликация
2-3-Ш.10 түрлі пішіндерді біріктіру арқылы заттарды фланелеграфта орналастырады (жіпке байланған шар, үйшік)
2-3-Ш.11 дайын сұлбаға элементтерін салып аяқтайды (марғаудың құйрығын салады)
2-3-Ш.12 бастапқы техникалық дағдыларды біледі және қолданады, қағаз бетіне симметриялық пішіндерді орналастырады.
музыка
2-3-Ш.13 таныс әндерді таниды және дыбыстардың жоғарылығын ажыратады
2-3-Ш.14 әннің мағынасын түсінеді
2-3-Ш.15 ересекпен бірге ән айтуға ынта білдіреді
2-3-Ш.16 музыкалық аспаптарды атайды (сылдырмақ, барабан, домбыра)
2-3-Ш.17 музыкалық фразалардың жоғары және төмен дыбысталуын ажыратады, ырғақты және әуеннің жеке екпінін дұрыс жеткізіп, әннің сөзін есінде сақтайды
2-3-Ш.18 музыка сипатына сәйкес қозғалады.
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.

Приложенные файлы


Добавить комментарий