Олімпіадні завдання для проведення шкільного туру знавців української мови та літератури серед учнів 9-11 класів

Завдання шкільного туру олімпіади з української мови (офіційної)
9 клас
2015/16 навчальний рік

1. Виразно прочитайте та запишіть текст. Вставте пропущені букви (або виберіть їх з дужок) і розділові знаки. Зверніть увагу на написання слів зі скісною рискою. (30 б.)
В/перше людина почала зб(е,и)рати і вирощувати хлібні рослини по/над п()ятнадц()ть тисяч років тому. С/початку люди їли сирі зерна лише піз()ніше вони навчилися ро(з,с)тирати їх між каменями і змішувати з водою. Звідси й веде свій початок історія про перше борошно і перший хліб у вигляді рідкої каші.
Археологи стверджують що ту кашу і можн(о,а) вважати пра/хлібом. З часом зерна почали обжарювати а потім з()явився перший прісний хліб коржі з густої зернової каші тіста. З цих перших ячмі(н,нн)их коржів почалася епоха хлібо/пече(н,нн)я.
Хліб (з,із) збродже(н,нн)ого тіста з()явився піз(...)ніше. Його (Б,б)атьків(шч,щ)иною вважають Єг(и,і)пет. Пекли його різної форми круглий довгастий (у,в) вигляді п(и,і)рам(и,і)д і сф(и,і)нксів риб та різних фантастичних тварин.
Пече(нн,н)ий хліб був і (у,в) давні часи основним продуктом харчува(н,нн)я українців. Де/які вчені вважають що саме предки/хлібороби сучас()них українців орії проклали першу борозну та спекли перший хліб.
Особливе місце (у,в) давні часи відводилося хлібу «житн(о,ьо)му». «Жито» означало як їжу в/загалі так і хліб зокрема. Воно пішло від слова «жити» «жи(т, тт)я». А ось поняття «хліб» з()явилося піз()ніше й означало (з,с)/початку «борошно».
2. Сприйняття тексту.
– Доберіть заголовок до поданого тексту (2 б.).
– Визначте стиль мовлення. (2 б.)
– Визначте тип мовлення. (2 б.)
– Визначте тему даного тексту. (2 б.)
3. Аналіз мовних одиниць.
1) Випишіть з поданого тексту п’ять слів, у яких звуків більше, ніж букв. (10 б.)
2) Доберіть антоніми до слів: вода, круглий, фантастичний. (6 б.)
3) Розберіть за будовою слова: збродже(н,нн)ого, почали, хлібороби. (6 б.)
4) З першого абацу випишіть прислівники. Вкажіть їх розряд за значенням. (8 б.)
5) Вкажіть частиномовну приналежність слів у першому реченні. (11 б.)
6) Зробіть графічно синтаксичний розбір першого речення. (10 б.)
4. Усне повідомлення на тему:(6 б.)
«Книга - найперший товариш».
5. Прочитати напам’ять улюблену поезію. (5 б.)Завдання шкільного туру олімпіади з української мови (офіційної)
10 клас
2015/16 навчальний рік
1. Напишіть твір на одну із запропонованих тем: (40 б.)
– «Скільки я знаю мов, стільки разів я людина».
– «Зустрічають по одежі, проводжають по розуму»
– «Неможливо завжди бути героєм, важливо завжди залишатися людиною».
– «Учiтесь, читайте, i чужому научайтесь, i свого не цуpайтесь...».
– «Хто така особистість».
Аналіз мовних явищ
2. Запишіть наведені нижче слова, знявши риску. (10 б.)
С/покон/віку, без/кінця/краю, не/в/змозі, без/наміру, в/нагороду, до/сита, в/край, за/для, як/слід, на/світанку, по/іншому, слово/в/слово, саме/самотою, не/до/в/подоби, на/віки/віків, на/ віки/вічні, день/у/день, з/давніх/давен, по/під/тинню, один/по/одному.
3. Від поданих слів утворіть прикметники. Визначте розряд прикметників за значенням. (10 б.)
Ольга, Марія, значення, пісок, звір, буква, пісня, орел, риба, Катерина, сестра, учитель, Таня, курка, вовк, лисиця, Валя, мавпа, Василь, онук, шал, комп’ютер, два, тітка, вітер, Сашко, сусід, сусідка.
4. Від поданих дієслів утворіть усі можливі дієприкметникові та дієприслівникові форми. (10 б.)
Прославляти, здійснити.
5. Запишіть цифри словами. (8 б.)
Від 725 відняти 36. До 378 додати 105. Поїзд із 402 пасажирами. Скільки разів міститься 15 в 225? Сума чисел дорівнює 10,5.
6. Утворіть 4 словосполучення з поданих слів, вкажіть тип підрядного зв
·язку. (4 б.)
Розумний, пальто, сигналізувати, тихо.
7. Відредагуйте речення.(10 б.)
1. На зворотній дорозі додому ми зібрали багато чорниці, суниці, ягід і грибів. 2. На долоні рук падає і тане перший сніг. 3. Наша вчитель – людина рідкісної доброти і щирості. 4. Наступає листопад – на лугах, полях, садах багато кольорового листя. 5. Пройде деякий час і почнеться морозна, холодна зима.
8. Виберіть правильну відповідь. (8 б.)
Виберіть рядок, у якому всі прислівники мають однакове написання.
А) будь/що/будь, віч/на/віч, раз/у/раз, пліч/о/пліч;
Б) в/голос, як/найдовше, до/краю, у/край;
В) по/синівському, по/сусідськи, хтозна/як, на/гора;
Г) на/одинці, на/дибки, з/розгону, з/віку.

Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні є дзвінкими.
А) Річ, різний, різати, рівчак, рідкий.
Б) Разом, родючий, рада, ракета, рапорт.
В) Рана, рало, голуб, рій, ребро.
Г) Рахунок, рівень, рід, ринок, робота.


Завдання шкільного туру олімпіади з української мови (офіційної)
11 клас
2015/16 навчальний рік
1. Напишіть твір-роздум за поданим початком на одну із запропонованих тем: (40 б.)
«Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики»  «Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів» 
«Поспішайте робити добрі справи!»
«Немає магії сильнішої, ніж магія слів»
Аналіз мовних явищ
2. Спишіть, вставте, де треба, м’який знак. (5 б.)
Низко, палма, різблений, пот...мянілий, боязко, близ...кий, ковз...кий, напал...м, Гор...кий, слизко, власниц...кий, колодязні, їдален.., ділниц.., в’язкий, спілні, низка, камін...чик, менший, білший.
3. Замість крапок поставте пропущені літери. (6 б.)
Числений, варений, лян...ий, бездоганий, невин...ий, захоплений, нездолан...ий, вогняний, вогнений, несказан...о, обезброїти, нескінчений.
4. Виберіть правильну відповідь. (5 б.)
А) У якому рядку всі слова вжито у переносному значенні?
1) сумують дерева, тепла зустріч, срібний голос;
2) хмара плаче, тепла куртка, осінь жовтокоса;
3) будуємо дім, біжать дороги, крилаті слова;
4) срібна ложка, море пшениці, теплий компрес.
Б) У якому реченні вжито фразеологізм?
1) Через біле-біле поле йде веселий дідуган.
2) Антоша за словами у кишеню не ліз.
3) Взимку виє хуртовина, влітку прийде тепла днина.
4) Сон купає мене в прозорих хвилях річки.
В) Яким способом утворено прикметники безмежний, надмірний, сучасний?
1) префіксальним;
2) суфіксальним;
3) префіксально-суфіксальним;
4) складанням скорочених слів.
Г) . У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?
1. ...імн, ...ейм, ...ель, ...енний, ...ешефт.
2. ...едзь, ...аздиня, ...и...нути, ...лей, джи...ун.
3. ...ейзер, ...радус, ...арант, ...рунтомір, ...ел...іт.
4. ...армата, ...адка, ...удзичок, ...ріх, ...рім.
5. ...аркання, ...валтом, ...аразд, ...аряче, а...рус.
Д) У якому рядку всі іменники однієї відміни?
1) дерево, селище, дзеркало, сестри;
2) футбол, диктор, серце, штамп;
3) почуття, зустріч, біганина, траса;
4) поезія, мова, оповідання, роман.
5. Від поданих іменників утворіть прикметники, використовуючи потрібний суфікс -ськ- (-зьк-, -цьк-). (10 б.)
Париж, Волга, Рига, Прилуки, Черкаси, Сиваш, Овруч, Кавказ, Калуш, Ладога.

6. Утворити від поданих прикметників форми вищого і найвищого ступенів порівняння. (10 б.)
Серйозний, гарний, білий, страшний, тонкий.
7. Поставити подані іменники в родовому відмінку однини, вживаючи закінчення –а(-я), –у(-ю). Скласти з ними 4 речення. (8 б.)
Азот, характер, хор, розум, Іван, оркестр, префікс, Тирасполь.
8. Перепишіть, вставте (виберіть) потрібні орфограми та розділові знаки. (10 б.)
Образ в(е,и)селки в українс..кій і світовій міфології повязаний із мотивами житя і смерті. Від цієї барвистої небесної дуги залежит якіст і кількіст живлющого дощу; саме вона веселка набирає для нго воду з річок.
В(е,и)селку називают небесним кільцем. (У,В) німців є л(е,и)генда (у,в) якій ро(з,с)повідаєтся про в(е,и)л(е,и)тенского лебедя який плаває по морю тримаючи в дзбі кільце. Коли він випустит кільце світ загине. (У,В) давніх індійців литовців французів фінів в(е,и)селка а(с,сс)оціювалась (із,з) луком бога/громовика.
9. Виконайте синтаксичний розбір першого речення завдання № 8. (6 б.)!ђ Заголовок 1!ђ Заголовок 2!ђ Заголовок 3!ђ Заголовок 4!ђ Заголовок 5!ђ Заголовок 6!ђ Заголовок 7!ђ Заголовок 8!ђ Заголовок 915

Приложенные файлы


Добавить комментарий