«Конспект урока па теме «Старажытныя германцы». Всемирная история.5класс.»

Урок: сусветная гісторыя
Дата:
Kлас: 5

Tэма: Старажытныя германцы

Сувязь з папярэднімі ведамі: Рымляне і варвары

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць валодаць наступнымі паняццямі: германскія плямёны, ваенны правадыр, Вотан (Адзін), Тор- грамабой, конунг; даты гістарычных падзей: паражэнне рымлян ад германца у Тэтабургскім лесе, абвяшчэнне кіраніком Італіі правадыра германскіх атрада Адаакра.
меннямі: вызначаць на карце прародзіму і месца пражывання германскіх плямёна; разумець асновы германскага кіравання грамадства, апісваць лад жыцця германцев, вызначаць, што было агульнага паміж германцамі і спартанцамі  іх ладзе жыцця; вызначаць ролю германца ва заемаадносінах з рымлянами і  гісторыі Рымскай імперыі; адзначаць на стужцы часу падзеі, якія адбыліся  9 і 476 гг. н. э.

НаШтоБуЗУ (на што буду звяртаць увагу).Мэты рока мовай вучня:
1.Буду ведаць паняцці: германскія плямёны, ваенны правадыр, Вотан (Адзін), Тор- грамабой, конунг; даты гістарычных падзей: 9 г н.э., 476 г . н.э.
2.Навучуся вызначаць на карце прародзіму і месца пражывання германскіх плямёна; разумець асновы германскага кіравання грамадства, апісваць лад жыцця германцев, вызначаць, што было агульнага паміж германцамі і спартанцамі  іх ладзе жыцця; вызначаць ролю германца ва заемаадносінах з рымлянами і  гісторыі Рымскай імперыі; адзначаць на стужцы часу падзеі, якія адбыліся  9 і 476 гг. н. э.
3.Адкажу на ключавое пытанне 6§30.

Ключавое пытанне да вучня: пытанне 6§29.

Ход урока (метады і заданні):
1. Арганізацыйны момант
·N°
2. Кантроль веда вучня па тэме «Старажытны Рым».Выкананне вучнямі праверачнай працы.
3.Вывучэнне новай тэмы:
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

1. Паходжанне і рассяленне германскіх плямёна.
Арганізацыя работы з дапаможнікам п.1 §30, з гістарычнай картай.
Праца з гістарычнай картай атласа «Рассяленне варварскіх нарада Еропы» (с. 36); «Германцы і славяне у старажытнасці» (с. 37).

2. Грамадскі строй германца.
Арганізацыя работы з дапаможнікам.
Праца з дакументамі: «Карнэлій Тацыт аб паходжанні германцев і месцазнаходжанні Германіі», «Рэлігія старажытных германцев» (У глыбінях варварскіх зямель / Гісторыя Старажытнага свету. Кніга для чытання // Пад рэд. В. П. Будановой. М.: ЭКСМО-прэс, 1999, С. 489-495)

3. Германцы і Рым
Арганізацыя работы з дапаможнікам п.3, §30
Праца з илюстрацыяй на с. 115.Паведамленне пра Адаакра і завяршэнні гісторыі Заходняй Рымскай імперыі.Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі:Адказ на ключавое пытанне

Дамашняе заданне: §30, пытанні і заданні на с. 115-116. Індывідуальнае: паранаць жыццё рымлян і варвара; рэлігію германца са старажытнагрэцкай і старажытнарымскай. Падрыхтаваць паведамленне пра баго старажытных германца.

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта « Рымская імперыя (31 г. да н. э. 476 г. н. э.). Падзенне Заходняй Рымскай імперыі».
Інтэрнэт-курс „Актыная ацэнка”, www.dn.aacenka.by
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Цэнтр грамадзянскай адукацыі, ТБШ
Obraz 43wђ Заголовок 215

Приложенные файлы


Добавить комментарий