«Конспект урока па теме «Ранняя Рымская рэспублика». 5 класс.»

Урок: сусветная гісторыя
Дата:
Kлас: 5

Tэма: Ранняя Рымская рэспубліка

Сувязь з папярэднімі ведамі: Легендарны пачатак Рыма

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць валодаць наступнымі паняццямі: консул,рэспубліка, дыктатар, народны трыбун, набілітэт, вета;
датамі: станаленне рэспублікі  Рыме – 509 г. да н.э., уход плебейскага насельніцтва з Рыма на Свяшченную гару - 494 г. да н.э.,; прыняцце Закона XII табліц – 451-450 г.г. да н.э.
меннямі:апісваць кіраванне  Рымскай рэспубліцы;тлумацыць прычыны шматгадовай барацьбы плебея з патрыцыямі; чаму плебеям удалося дабіцца ровенства  правах з патрыцыямі; ацэньваць дзейнасць гістарычных асоб, значэнне Закона XII табліц;пералічаць правы і абавязкі народных трыбуна; рымскіх грамадзян.

НаШтоБуЗУ (на што буду звяртаць увагу).Мэты рока мовай вучня:
1.Буду ведаць паняцці: консул,рэспубліка, дыктатар, народны трыбун, набілітэт, вета;
даты: 509 г. да н.э., 494 г. да н.э., 451-450 г.г. да н.э.
2.Навучуся апісваць кіраванне  Рымскай рэспубліцы;тлумацыць прычыны шматгадовай барацьбы плебея з патрыцыямі; чаму плебеям удалося дабіцца ровенства  правах з патрыцыямі; ацэньваць дзейнасць гістарычных асоб, значэнне Закона XII табліц;пералічаць правы і абавязкі народных трыбуна; рымскіх грамадзян.
3.Адкажу на ключавое пытанне “Якія прычыны садзейнічалі мацаванню Рымскай дзяржавы?”.

Ключавое пытанне да вучня: Якія прычыны садзейнічалі мацаванню Рымскай дзяржавы?

Ход урока (метады і заданні):
1. Арганізацыйны момант
2.Патарэнне дамашнега задання: Пытанні 1-6 §17. Франтальна
3.Вывучэнне новай тэмы:
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

1. Устаналенне Рэспублікі
і органы кіравання.

Арганізацыя работы з дапаможнікам п.1 §18.
Чытаць п.1 §18 і адказ на пыт.1.Работа з вучэбнай насценнай картай «Рымская рэспубліка (510-30 гг. до н. э.)»; з дапаможнікам: саставіць план параграфа.
Даць новыя назвы кажнаму пункту параграфа.
Работа з дакументамі:«Полибий об управлении римским государством» (Хрестоматия,С. 97); саставіць план дакумента; падрыхтаваць пытанні да яго.
Саставіць схему кіравання Рымскай рэспубликі.

2. Барацьба плебея з патрыцыямі.

Арганізацыя работы з дакументам на с.72.
Прачытаць «Легенды ранней Италии и Рима» з рубрыкі «Для дапытлівых»
(с. 6869), адказаць на пытанні;

3. Законы XII табліц.
Арганізацыя работы з дапаможнікам
Абмеркаваць «Законы XII табліц», «Што новага неслі  жыццё
старажытнарымскага грамадства «Законы XII табліц»? (с. 71)

4. Правы і обавязкі рымскіх грамадзян.
Арганізацыя даследвання па п.3 §18
Прачытаць тэкст дапаможніка і адказаць на пыт.4, 5§18Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі:Адказ на ключавое пытанне

Дамашняе заданне: §18. Індывідуальнае: падрыхтаваць паведамленне «Як гусі Рым выратавалі»

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі:
1.Карта «Рымская рэспубліка (510-30 гг. до н. э.)»;.
2. Гісторыя Старажытнага свету : вучэб. дапаможнік для 5 класа устано агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / пад рэд. У. С. Кошалева. Мінск : Народная асвета, 2014.
3. Забельникова, О. В., Кудрявцева, С. А. История Древнего мира в 5 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения. / О.В. Забельникова, С.А. Кудрявцева / под ред. В. С. Кошелева. Минск: ИЦ БГУ, 2015.
4. Адзее, І. А. [і інш.]. Атлас. Гісторыя Старажытнага свету. 5 клас. Мінск: Белкартаграфія, 2011.
5. Хрестоматия по истории Древнего Мира : Пособие для учителей / Под ред. Н. И. Миницкого. Минск : БелЭн, 2001.
Інтэрнэт-курс „Актыная ацэнка”, www.dn.aacenka.by
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Цэнтр грамадзянскай адукацыі, ТБШ
Creative CommonsObraz 40Creative CommonsObraz 41Obraz 42 џйЂђ||я`яObraz 4415

Приложенные файлы


Добавить комментарий