«Конспект урока па теме «Культура Старажытнага Рыма». 5 класс.»

Урок: сусветная гісторыя
Дата:
Kлас: 5

Tэма: Культура Старажытнага Рыма

Сувязь з папярэднімі ведамі: Рым - сталіца імперыі

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць валодаць наступнымі паняццямі: мецэнат. Калізей, Пантэон;
меннямі: называць імёны найбольш вядомых паэта таго часу;дасягненні старажытных рымлян у галіне архітэктуры, скульптуры і літаратуры;называць, якія з гульня сустракаюцца  сучасных циркавых выступленнях;парановаць, чым адрозніваецца сучасны цырк ад старажытнарымскага; па ілюстрацыях вызначаць найбольш вядомыя помнікі архітэктуры і культуры старажытнага Рыма.

НаШтоБуЗУ (на што буду звяртаць увагу).Мэты рока мовай вучня:
1.Буду ведаць паняцці: мецэнат,Калізей, Пантэон;
2.Навучуся называць імёны найбольш вядомых паэта таго часу;дасягненні старажытных рымлян у галіне архітэктуры, скульптуры і літаратуры;называць, якія з гульня сустракаюцца  сучасных циркавых выступленнях;парановаць, чым адрозніваецца сучасны цырк ад старажытнарымскага; па ілюстрацыях вызначаць найбольш вядомыя помнікі архітэктуры і культуры старажытнага Рыма.
3.Адкажу на ключавое пытанне.

Ключавое пытанне да вучня: пытанне 6§26.

Ход урока (метады і заданні):
1. Арганізацыйны момант
2.Патарэнне дамашнега задання: Выступленні вучня з праектамі.
3.Вывучэнне новай тэмы:
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

1.Рымляне-вучні грэка.
Арганізацыя работы з дапаможнікам
Каменціраваннае чытанне п.1§26.

2. Рымская літаратура і яе значэнне.
Арганізацыя работы з тэкстам, з відэафільмам
Самастойная работа:прачытаць пункт параграфа «Рымская літаратура і яе значэнне»(с.98-99вучэб.дапаможiк);байкі рымскага байкапісца Федра.Пераказаць змест баек; вызначыць, які сэнс закладзены  кожнай басне; запоніць табліцу «Рымская літаратура «Залатога веку».

3.Асноныя помнікі архітэктуры і скульптуры
Арганізацыя работы з тэкстам, з відэафільмам, каментарыі выступлення
Выступы вучня з паведамленнямі: «У рымскім цырку»,«У тэрмах», «Пампеи - горад, пахаваны жыцом »; карціна К. Брулова «Апошні дзень Пампеі», з ілюстрацыямі, якія адпавядаюць тэме рока (Тьеполо (с. 98, Пантэон) і інш.на с. 100-101Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі:Адказ на ключавое пытанне

Дамашняе заданне: § 26, пытанні і заданні (Заданне 6 - пісьмова).Адказаць на пытанне «Што новага неслі рымляне у развіццё сусветнай культуры?».
Індывідуальнае: скласці карту-падарожжа па старажытным Рыму (Па групах).

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта « Рымская імперыя (31 г. да н. э. 476 г. н. э.). Падзенне Заходняй Рымскай імперыі». 2.Відэфільмы “Архітэктура і буданіцтва  Рымскай імперыі”,”Літаратура і тэатр  Рыме”.
Інтэрнэт-курс „Актыная ацэнка”, www.dn.aacenka.by
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Цэнтр грамадзянскай адукацыі, ТБШ
Obraz 43wђ Заголовок 215

Приложенные файлы


Добавить комментарий