«Конспект урока па теме «Абагульненне па раздзеле 2.»Всемирная история.5класс.»

Урок: сусветная гісторыя
Дата:
Kлас: 5

Tэма: Абагульненне па раздзелу 2 “Старажытны Рым”

Сувязь з папярэднімі ведамі: Падзенне Заходняй Рымскай імперыі

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць ведаць даты асноных падзей гісторыі Старажытнага Рыма;асноныя працэсы і з'явы, якія адбываліся  дадзены перыяд;менні: Вызначаць паслядонасць і працягласць гісторычных падзей, суадносіць падзея з пэным гісторычным перыядам; раскрываць асноны змест гістарычных паняцця, правільна выкарыстоваць іх. Чытаць умоныя абазначэння на гістарычнай карце і вызначаць на ёй месцазнахаджэнне, вывучаць месцы гісторычных аб'екта; апісваць гістарычныя падзеі.

Ход урока (метады і заданні):
1. Арганізацыйны момант
2.Патарэнне дамашнега задання: Адказы на пытанні на с.111-11
·2 (франтальна).
3.Вывучэнне новай тэмы:
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

Абагульненне па раздзелу 2 “Старажытны Рым”
Арганізацыя работы з дапаможнікам на с.112
Пытанні і заданні на с. 113.Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі: «Што новага неслі рымляне  развіццё сусвеетнай культуры?». Гульня “Снежны камяк”

Дамашняе заданне: Патарыць § 1729, падрыхтавацца да кантроля веда па тэме «Старажытны Рым».

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта « Рымская імперыя (31 г. да н. э. 476 г. н. э.). Падзенне Заходняй Рымскай імперыі».
Інтэрнэт-курс „Актыная ацэнка”, www.dn.aacenka.by
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Цэнтр грамадзянскай адукацыі, ТБШ
Obraz 43wђ Заголовок 215

Приложенные файлы


Добавить комментарий