Интерактивные технологии обучения на уроках украинского языка и литературы, их значение для развития обучающихся


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА МАКЕЕВКИМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТРМАКЕЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-IІI СТУПЕНЕЙ №21 Интерактивные технологии обучения на уроках украинского языка и литературы, их значение для развития обучающихсяпрезентация Мокшина Наталья Анатольевна,учитель украинского языка и литературы Інформація про автора Прізвище: Мокшина Ім’я: Наталія По батькові: Анатоліївна Рік народження: 1983 Освіта: повна вища Посада: учитель української мови та літератури Педагогічний стаж: 12 років Інформація про методичний матеріал Тематика: українська мова та література Тема: інтерактивні технології навчання на уроках української мови і літератури та їх значення для саморозвитку особистості Мета: використання інтерактивних форм і методів роботи, які сприяють формуванню нових умінь і знань дітей, підтримуючи та розвиваючи інтерес до вивчення української мови та літератури Актуальність та практична значимість представлених матеріалів В основу цієї роботи покладено ідеї новітнього навчання. Використання інтерактивних технологій допомагає організувати роботу з учнями як з повноправними учасниками і творцями уроку, сприяє саморозвитку особистості школярів. Головна мета діяльності вчителя — створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. Формула успіху в кожного може дещо відрізнятися, але не доступна всім. Очевидно, причина – у самій людині. Але задача вчителів навчити учнів вірити навіть тоді, коли вони самі в себе не вірять. Бути вчителем означає поправити минуле, покращити теперішнє і торкнутися майбутнього. «Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта». Кевін Келлі Обрана тема обумовлена тим, що сучасне суспільство вимагає від людини нового, вільного, індивідуального, конструктивного мислення. Відповідно до вимог суспільства сучасна школа застосовує в навчанні молодого покоління різні моделі й технології навчання. Сьогодні актуальним є питання розробки нових технологій освіти, виховання і розвиток особистості учня, який відповідає сучасним соціальним, економічним, моральним і освітнім технологіям. Проблема нових відносин між вчителем і учнем, нового погляду на навчально-виховний процес давно хвилювала педагогів. По-різному в різні часи називали її: педагогіка співробітництва, педагогіка толерантності, методика особистісно-орієнтованого навчання. Але головне не в назві, а в суті цього питання: в центрі процесу навчання повинні бути учень, його інтереси та потреби. В усі часи від учителя залежало майбутнє нації. Він, учитель, правив за приклад своїм учням у ставленні до праці. Тому педагогічна майстерність, як і креативність, духовність, патріотична наснага педагога, перебуває на порядку денному в наші часи так само, як і в часи минулого. Словесник – чи не єдиний учитель, у руках якого через мистецтво слова як засіб виховання – вікова душа нації. Адже саме вона, ця «душа тисячоліть», за геніальним визначенням Ліни Костенко, «шукає себе в школі». Немає необхідності доводити, що вчителю української мови і літератури необхідно до блиску відточувати свою педагогічну майстерність, методичні уміння й навички. Зрозуміло, що вчитель передусім має забезпечити високий науковий і методичний рівні викладання свого предмета та вихованої роботи з учнями. В. Сухомлинський стверджував: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання». Щоб досягти мети, потрібно, насамперед йти. Оноре де Бальзак Працюючи над своєю науково-методичною проблемою «Інтерактивні технології навчання на уроках української мови і літератури та їх значення для саморозвитку особистості», переконалась, що найважливіше у навчанні дітей – це спостерігати за успіхами вихованців, їх досягненнями. На своїх уроках даю дітям не лише знання, а й навчаю бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання за допомогою спостереження, відкривати для себе щось нове. Школу робить школою учитель!Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно.Музикант розучує етюди.Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення.Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки інший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку! Василь Сухомлинський писав: «Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції». На мою думку, кожний окремо взятий урок – це ланка в ланцюжку. Він являє собою цілу процесуальну систему, яка складається з компонентів – етапів. Якщо уявити собі урок у вигляді цегляної стіни, то етап – це і є її цеглинка. Якщо такі «цеглинки» , можливо, і гарні, але погано підігнані одна до одної і погано зацементовані, то стіна розвалиться. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Що ж таке педагогічна технологія?Термін “технологія” походить від двох грецьких слів : techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука. Отже, технологія – це наука про майстерність.«Інновація» походить від лат. Іnovatis (in – в, novus – новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”. Українською мовою «інновація» перекладається саме як "нововведення". Методичний прийом – це складова частина методу, дії, які направлені на розв’язання конкретного завдання.Прийоми навчання – це конкретні елементи того чи іншого методу. На відміну від методу, прийом направлений на розв’язання більш вузької дидактичної мети. Поєднання кількох прийомів утворюють метод навчання. Мотиви впровадження інновацій: прагнення зробити урок цікавим для дітей (80,6%)залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності (33,3%)розвинути пізнавальні інтереси учнів (31,5%).в сучасних умовах найбільшої переваги набувають інтерактивні навчальні технології. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «inter» — взаємний i «act» — діяти.Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання — це специфична форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю.Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь. Скажи мені – і я забуду;Покажи мені – і я запам’ятаю;Дай зробити – і я зрозумію. Китайська притча Порівняння показників традиційного та інноваційного уроків Показники порівняння Традиційний урок Інноваційний урок  Розуміння художнього твору 70% 91% Розумова діяльність 67% 72% Формування мовних умінь і нпвичок 71% 75% Формування комунікативних навичок 73% 89% Формування творчих здібностей 70% 90% Інтерактивний урок має певну структуру та складається з п'яти основних етапів № Етап Зміст етапу % часу 1. Мотивація Мета: зосередити увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.Прийоми навчання: запитання, алгоритм, приклад працюючої програми, коротка історична довідка, невеличке завдання, гра тощо. 5% 2. Оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних результатів. Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку й чого від них очікує вчитель. 5% 3. Надання необхідної інформації. Мета: повідомити учням достатньо інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання.Форми навчання: опрацювання тексту підручника, роздаткового матеріалу, міні-лекція 10% 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття Мета: практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених завдань уроку. 60% 5. Підведення підсумків, рефлексія, оцінювання результатів уроку Мета: рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті під час уроку знання у майбутньому 20% НЕОБХІДНІСТЬ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ Головна мета діяльності вчителя — створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. Технологія «Створення ситуації успіху» виробляє найціннішу людську якість — стійкість у боротьбі з труднощами На своїх уроках постійно використовую наступні прийоми досягнення успіху: 1. Більше заохоченьДуже важливо в процесі уроку зорієнтувати учнів на досягнення успіху. Як це зробити? Ось кілька прийомів:Прийом перший. На початку уроку формулюю його мету і визначаю обсяг роботи, пропонуючи учням самим вирішити що їм під силу і яка «вартість» кожного фрагмента роботи.Прийом другий. Учням пропоную поставити самім собі оцінку за самостійну роботу.Прийом третій. Повідомляючи учням тему уроку, пропоную визначити над чим ми працюватимемо на уроці.Прийом четвертий. Даючи завдання додому пропоную визначити, яку мету переслідує його виконання.Прийом п’ятий. Організація ділових ігор. Ставлю мету, результати гри обговорюємо. 2. Коментар, що дає надію Оцінка надзвичайно важливий елемент уроку. Усний коментар педагога здатний пом’якшити гіркоту, підбадьорити, дати надію, підзадорити, викликати почуття співпереживання. Емоційна підключеність до успіхів та невдач учнів.  Так! Яка я рада!Я така розстроєна, убита, засмучена, розгублена…Як же ти мене здивував!Я знаю, що ти можеш більше.Я в тобі не сумніваюсь.Ти просто золото.Ти сам себе не знав.( Інтонація, жести, погляди)  Ні! Скільки можна повторювати?Я вже сто разів казала!Що з тебе візьмеш?Тобі нічого робити?Якщо ти продовжуватимеш в такому ж дусі, то…Слухай краще, як відповідає твій друг! 3.Доцільно також проводити релаксацію й рефлексію на уроці Релаксація. Організм людини під впливом тривалих напружень зазнає втоми. У цьому випадку йому потрібна розрядка – релаксація. Релаксація може бути в середині і на при кінці уроку. Добре використати з цією метою музику, поезію, слайд-шоу, короткі фізичні психологічні вправи.Рефлексія. Рефлексія – фаза уроку, під час якої учні осмислюють відкриті і усвідомленні ними на занятті ідеї. В цей час вони запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, дискутують, змінюють та поширюють набуті знання. Якщо використовувати ефективний підхід до використання технологій «Створення ситуації успіху», то можна добитися наступних результатів: короткі періоди навчання, основані на зміні видів діяльності, установлених учителем;велика кількість завдань, швидкий зворотній зв'язок, похвала;рівень труднощів гарантує високий рівень успіху;багато можливостей та очікування схвалення під час відповіді на поставлене запитання; увага приділяється доти, поки учень не відповість;спеціальна подяка за гарну відповідь;матеріал розбирається докладно;учитель проявляє зацікавленість в успіхах учнів;розповідає учневі про значущість досягнутих результатів;робить порівняння колишніх та теперішніх досягнень учнів;заохочує учнів відповідно зо затрачених зусиль;заохочує виявлення цікавості до нової роботи, коли попереднє завдання виконано. Пропоную методичні рекомендації щодо підготовки урокуза інтерактивними технологіями 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Корисним є: різноманітне та постійне стимулювання учнів за активну участь у роботі; надання можливості для самоорганізації та ін.3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. Продуктивна робота в малих групах. Кожен має бути почутий.4. Приміщення має бути спеціально підготовленим. Учні повинні мати змогу легко пересуватися під час роботи в малих групах. Усі матеріали для роботи малих груп готуються заздалегідь. 5. Під час уроку необхідно дотримуватись регламенту та процедури, проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх.6. Уважно ставитися до учнів під час формування груп.7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних прийоми роботи.8. Під час підготовки питань учителю необхідно продумувати різні варіанти можливих відповідей і заздалегідь виробляти критерії оцінки ефективності уроку. 9.Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес і мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Отже, інтерактивні форми і методи навчання дають учневі і вчителеві можливість самовираження. Працюючи в режимі постійних шукань та новизни освітніх технологій, учням стає цікавіше вчитися, а уроки української мови та літератури стають бажаними, улюбленими для школярів. Мій 8-А клас

Приложенные файлы


Добавить комментарий