Організація роботи з обдарованими дітьми


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Організація роботи з обдарованими дітьмиНа сучасному етапі перед кожним вчителем стоїть завдання своєчасно знайти, зберегти й розвинути в дітях індивідуальні здібності та творчі природні задатки, сформувати творчу особистість, обдарованість і талант Особливості обдарованої дитиниЯк відомо, обдаровані діти виділяються рядом характерних особливостей: обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд; в них добре розвинута свідомість; обдаровані діти, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті; вони настирливі в досягненні результату у сфері, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук; хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів, навчання дає їм задоволення; вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати; обдаровані діти з задоволенням виконують складні і довгострокові завдання; вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно думати, маніпулювати логічними операціями, систематизувати, класифікувати і узагальнювати їх. Хто вона, обдарована дитина?Навчається без зусиль;Чудово запам'ятовує, узагальнює, аналізує навчальний матеріал;Володіє високими здібностями, виявляє нестандартні шляхи розв'язання задач;Має оригінальність мислення,креативність поєднується з високим творчим інтелектом; Неординарність, допитливість, ініціативність;Має почуття гумору, ерудована, допитлива, має власні переконання. Що сприяє розвитку обдарованості? Розвитку обдарованості сприяє самостійна робота учнів. Вивчення методичної літератури і досвід роботи з питань організації самостійної роботи учнів, врахування вимог диференціації під час навчання дозволяють зробити висновок про те, що в основу класифікації типів самостійних робіт фактично можуть бути покладені рівні засвоєння знань. Класифікація типів самостійної роботи: Алгоритмічний тип; з вказівкою способу виконання; розпізнання; обґрунтування; творчість. За якими принципами будую роботу з обдарованою дитиною?Спостерігаю за її діяльністю;Даю творчі завдання всім учням, потім аналізую їх виконання;Провожу бесіду з дитиною, виявляю її загальні інтереси;Зустрічаюсь з батьками, дізнаюсь їх думку про можливості та інтереси дитини;Залучаю до участі в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, розвиваю здатність самостійно навчатись. Напрями роботи з обдарованими дітьми.На уроках даю індивідуальні завдання, на контрольній теж завдання більш складного характеру, але не підкреслюю здібності дитини перед класом;Участь в колективних іграх, змаганнях, конкурсах;Визначаю сильні і слабкі сторони дитини;Намічаю шляхи подолання недоліків;Роботу планую на принципах добровільності, орієнтуюсь на потреби дитини. Поради вчителю При роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані наступні форми навчання: індивідуальні, фронтальні: заняття-дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльні ігри (ОДІ), рольові ігри.групові заняття: парні, постійні групи з переміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням, із загальним звітом кожної групи перед всім класом.дискусійні форми:, дебати, бесіди за круглим столом, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Приложенные файлы


Добавить комментарий