«Конспект урока па теме «Пашырэнне антыгерманскага руху супраціўлення». 10 класс.»

Урок: гісторыя Беларусі
Дата:
Kлас:10

Tэма: Пашырэнне антыгерманскага руху супрацілення

Сувязь з папярэднімі ведамі: Разгортванне барацьбы супраць акупанта

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць ведаць: прозвішчы кіраніко Цэнтральнага штаба партызанскага руху і Беларускага штаба партызанскага руху (П. Панамарэнка,П. Калінін);
азначэнні паняцця: партызанскі рух, партызанская зона,рэйкавая вайна, падпольная барацьба,Армія Краёва; этапы рэйкавай вайны; асаблівасці антыфашысцкай барацьбы на тэрыторыі Заходняй Беларусі.
Вучні павінны мець: характарызаваць значэнне партызанскага і падпольнага руху  Беларусі.

Ход урока (метады і заданні):
Арганізацыйны момант 2. Актуалізацыя веда.
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

1. Стварэнне ЦШПР і БШПР.

Арганізацыя працы з тэкстам дапаможніка, з гістарычнай картай
Работа з гістарычнай картай (вучэбны
дапаможнік, с. 143): характарыстыка партызанскай барацьбы беларускага народа, пры дапамозе гістарычнай карты.

2. Баявая дзейнасць
партызанскіх фарміравання.
Партызанскія зоны.
Арганізацыя працы па заслухованню паведамл.
Паведамленні вучня аб дзейнасці П. Панамарэнка і П. Калініна.


3. «Рэйкавая вайна».

Арганізацыя працы па складанні лагічнай схемы
Работа па складанні лагічнай схемы Антыфашысцкая барацьба  заходніх раёнах Беларусі”

4. Партыйнае і камсамольска-
маладзёжнае падполле.
Арганізацыя працы па складанні стужкі часу
Работа по складанні стужкі часу “Падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі Беларусі”.

5. Узаемадзеянне мясцовага насельніцтва партызанам і падпольшчыкам.
Арганізацыя працы па аналізе гістарычнага дакумента
Работа па аналізе гістарычнага дакумента (вучэбны дапаможнік, с. 148)Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі: выказванне свайго п.г. і яго аргументацыя на заданне “Ваша меркаванне”

Дамашняе заданне: § 25, заданні 2,7,8; Індывідуальнае: падрыхтаваць паведамленні аб баявых дзеяннях на тэрыторыі Беларусі  час аперацыі “Баграціён” (баявая дзейнасць французскага авіацыйнага палка “Нармандыя Нёман”, подзвігі савецкіх воіна пры вызваленні г. Мінска і іншых беларускіх населеных пункта).

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта “Другая сусветная вайна ”.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 1411515

Приложенные файлы


Добавить комментарий