«Конспект урока па теме «Княжанне Вітаўта». 6 класс.»

Урок: Гісторыя Беларусі
Дата:
Kлас:6

Tэма:. Княжанне Вітата

Сувязь з папярэднімі ведамі:Княжанне Ягайлы

Мэта рока:Мяркуецца, што вучні будуць ведаць вызначэнні паняцця: вызначэнні паняцця: бітва на рацэ Ворскле, Віленска-Радам ская унія, Гарадзельская унія;даты: гады падпісання Салін-
скага пагаднення, Віленска-Радамскай уніі, Гарадзельскай уніі; бітвы на рацэ Ворскле.
Вучні будуць мець: вызначаць асноныя кірункі дзяржанай палітыкі Вітата; апісваць асноныя падзеі гісторыі ВКЛ ХV ст.;называць прычыны і вынікі Віленска-Радамскай і Гарадзельскай уній;
ацэньваць гістарычнае значэнне дзейнасці Вітата па захаванні дзяржанай самастойнасці ВКЛ

НаШтоБуЗУ (на што буду звяртаць увагу).Мэты рока мовай вучня: вызначэнні паняцця: бітва на рацэ Ворскле, Віленска-Радам ская унія, Гарадзельская унія;даты: гады падпісання Салінскага пагаднення, Віленска-Радамскай уніі, Гарадзельскай уніі; бітвы на рацэ Ворскле.
1.Буду ведаць наступныя паняцці: Буду мець вызначаць асноныя кірункі дзяржанай палітыкі Вітата; апісваць асноныя падзеі гісторыі ВКЛ ХV ст.;называць прычыны і вынікі Віленска-Радамскай і Гарадзельскай уній;ацэньваць гістарычнае значэнне дзейнасці Вітата па захаванні дзяржанай самастойнасці ВКЛ

Ключавое пытанне да вучня: Пытанне 7* §7

Ход урока (метады і заданні):
Арганізацыйны момант 2. Праверка д/з: пыт. §6 (франтальна)
План тэмы
Дзейнасць настаніка
Дзейнасць вучня

1. Намаганні
Вітата па
адналенні
сама стойнасці
ВКЛ.
Арганізацыя работы са стужкай часу, з гістарычнай картай, з дакументам.
Работа са стужкай часу: адзначыць падзеі,якія адносяцца да кіравання Вітата.

2. Знешняя
палітыка
Вітата.
Арганізацыя работы з ілюстрацыяй.
Работа з ілюстрацыяй «Мангола-татарскія
воіны XIV ст.»: паранаць узбраенне мангола-татарскага воіна і
· воіна ВКЛ.


3. Вялікае
Княства
Літоскае на вяршыні
магутнасці.
Арганізацыя работы з дакументам

Работа з дакументам «Пахвала князю Вітату». Работа з гістарычнай картай: лакалізаваць месцы падпісання Салінскага пагаднення, Віленска-Радамскай уніі, Гарадзельскай уніі; месца бітвы на рацэ Ворскле; межы ВКЛ пры Вітаце.

4. Спробы
Вітата атры-
маць кара ле-
скую карону
Арганізацыя самастойнай работы па складанні схемы.
Арганізацыя запанення паранальнай табліцы
Самастойная работа па складанні схемы «Кірункі дзейнасці Вітата».
Запаненне паранальнай табліцы «Уніі ВКЛ з Каралествам Польскім» (дата, месца, прычыны падпісання, вынікі уніі).
Спосаб праверкі дасягнення мэта урока вучнямі:Адказ на ключавое пытанне

Дамашняе заданне: § 7; працягнуць стварэнне гістарычнагаслоніка друкаванага. Скласці сінквэйн пра князя Вітата Запоніць табліцу «Знешняя палітыка Вітата»(пыт. 8 вучэбнага дапаможніка).
Індывідуальнае (на выбар):падрыхтаваць даведнік для вандроніка, якія жадаюць прыехаць у ВКЛ перыяду кіравання князя Вітата

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта “ Вялікае Княства Літоскае (XIVXV стст.). 2.Атлас. Гісторыя Беларусі, другая палова ХІІІ першая палова ХVI ст. 7 клас / А. В. Перзашкевіч ; навук. рэд. Э. М. Загарульскі, Ю. М. Бохан. Мінск : Белкартаграфія, 2015.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий