«Кантрольная работа па тэме «Гукі мовы. Літары» 2 клас»


Кантрольная работа па тэме “Гукі мовы. Літары”
Варыянт 1
1.Запішы словы. У дужках лічбай адзнач колькасць складоў.
Снежань (…), студзень (…), люты (…), сакавік (…),
красавік (…), май (…).
2.Спішы. Пастаў націск.
Вецер, сонца, пшаніца, хмара, сарока, камар.
3.Спішы. Падкрэслі словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.
Трава, раса, пень, рака, дзянькі.
4.Запішы словы, устаўляючы прапушчаныя літары .
В…сна, др…ва, сябро…ка, ча…нік, ва…а, …яцел.
5.З дадзеных слоў складзі і запішы сказ.
Знайшла, вялікі, дзяўчынка, грыб.
Кантрольная работа па тэме “Гукі мовы. Літары”
Варыянт 2
1.Запішы словы. У дужках лічбай адзнач колькасць складоў.
Сакавік (…), чэрвень (…), верасень (…),люты (…), год (…), месяц (…).
2.Спішы. Пастаў націск.
Поле, рэчка, возера, зоркі, варона, павук.
3.Спішы. Падкрэслі словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.
Ручка, дзянёк, каса, агрэст, канькі.
4.Запішы словы, устаўляючы прапушчаныя літары .
З…лёны, р…чка, вяро…ка, ча…ка, гняз…о, а…енне.
5.З дадзеных слоў складзі і запішы сказ.
Падзьмулі, поўначы, халодныя, з, вятры.
Самастойная работа па тэме “Гукі мовы. Літары”.
Варыянт 1
1.Запішы словы. У дужках лічбай адзнач колькасць складоў.
Рака (…), мова (…), слова (…), цянёчак (…),
бабуля (…), унучка (…).
2.Спішы. Пастаў націск.
Парта, сшытак, шафа, урок, крэйда, настаўніца.
3.Спішы. Падкрэслі словы, у якіх усе зычныя гукі мяккія.
Трава, раса, пень, рака, дзянькі.
4.Запішы словы, устаўляючы прапушчаныя літары .
З…лёны, р…чка, вяро…ка, ча…ка, гняз…о, а…енне.
5.З дадзеных слоў складзі і запішы сказ.
Знайшла, вялікі, дзяўчынка, грыб.
Самастойная работа па тэме “Гукі мовы. Літары”.
Варыянт 2
1.Запішы словы. У дужках лічбай адзнач колькасць складоў.
Двор (…), горад (…), вуліца (…), пляцоўка (…), поле (…),
раўніна (…).
2.Спішы. Пастаў націск.
Ліса, заяц, алень, верабей, ластаўка, бабёр.
3.Спішы. Падкрэслі словы, у якіх усе зычныя гукі мяккія.
Ручка, дзянёк, каса, агрэст, канькі.
4.Запішы словы, устаўляючы прапушчаныя літары .
В…сна, др…ва, сябро…ка, ча…нік, ва…а, …яцел.
5.З дадзеных слоў складзі і запішы сказ.
Падзьмулі, поўначы, халодныя, з, вятры.

Приложенные файлы


Добавить комментарий