Майтер-клас «Реалізація діяльнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі через впровадження інтерактивних технологій»


Майтер-клас«Реалізація діяльнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі через впровадження інтерактивних технологій»
Я рада вітати Вас на своєму майстер-класі. Сьогодні я розкажу вам про деякі аспекти діяльнісного підходу в освіті, познайомлю зі своїм досвідом роботи в початкових класах, і запропоную стати учасниками уроку в 2 класі.
Перед початком роботи хочу запропонувати вам назвати те, що підвищує вам настрій.(Вчителі називають приклади того, що підвищує настрій). Після цього оберіть смайлик вашого настрою. Смайлик від вашої групи прошу прикріпити на дошку.
Хто може відповісти на запитання: що головніше для учнів - глибокі і міцні знання, розвиток інтелектуальних і творчих сил чи формування здатності до саморозвитку?
Кожного разу замислюючись над цим питанням, дійшла до висновку, що школа повинна допомогти кожній дитині стати щасливою людиною: знайти своє місце в житті, придбати вірних друзів, побудувати родину, само реалізуватися в обраній професії.
Здатність людини до реалізації соціально значущої діяльності є базовою для його особистісного розвитку. Розуміння цього сформувалося в культурі ще сотні років тому. "Головна мета вчителя, - вважав А. Дистервег, - повинна полягати в розвитку самодіяльності, завдяки якій людина може згодом стати розпорядником своєї долі, продовжувачем освіти свого життя...".
Отже, основні завдання освіти сьогодні - не просто озброїти школяра фіксованим набором знань, а сформувати у нього вміння і бажання вчитися все життя.
Конструктивно виконати завдання освіти XXI ст. допомагає особистісно-діяльнісний метод навчання.
Особистісний компонент діяльнісного методу передбачає, що в центрі навчання знаходиться учень як особистість. Виходячи з інтересів учня, рівня його знань і умінь, учитель визначає завдання занять та формує, спрямовує і корегує процес розвитку його особистості. Тому, мета кожного уроку при реалізації діяльнісного підходу формується з позиції кожного конкретного учня і всього класу. Іншими словами, учень в кінці уроку повинен відповісти собі: чого він сьогодні навчився, чого не знав або не міг зробити ще вчора. Така постановка питання стосовно до навчання означає, що всі методичні рішення (підбір навчального матеріалу, використання прийомів, способів, методів, засобів тощо) проходить через призму особистості учня.
Головне в діяльнісному методі - це самодіяльність, діяльність самих учнів. Потрапляючи в проблемну ситуацію, діти самі шукають з неї вихід. Функція вчителя носить лише направляючий і корегуючий характер. Дитина повинна довести право існування своєї гіпотези, відстояти свою точку зору.
Реалізація технології діяльнісного методу в практичному викладанні забезпечується наступною системою дидактичних принципів:
Принцип діяльності - полягає в тому, що учень,отримуючи знання не в готовому вигляді а, добуваючи їх сам, усвідомлює при цьому зміст і форми своєї навчальної діяльності.
Принцип безперервності - означає наступність між всіма етапами навчання на рівні технології, з урахуванням вікових психологічних особливостей розвитку дітей.
Принцип цілісності - передбачає формування учнями узагальненого системного уявлення про світ.
Принцип мінімаксу - полягає в наступному: школа повинна запропонувати учневі можливість освоєння змісту освіти на максимальному для нього рівні і забезпечити при цьому його засвоєння на рівні соціальнобезпечного мінімуму (державного стандарту знань).
Принцип психологічної комфортності – припускає створення на уроках доброзичливої атмосфери, розвиток діалогових форм спілкування.
Принцип варіативності - передбачає формування учнями здібностей до перебору варіантів та адекватному прийняттю рішень в ситуаціях вибору.
Принцип творчості - означає максимальну орієнтацію на творче начало в освітньому процесі, набуття учнями власного досвіду творчої діяльності.
Для реалізації діяльнісного методу я застосовую такі методи інтерактивної технології навчання:
створення в просторі діяльності учня значущу для нього проблемну ситуацію;
наповнення проблемної ситуації суперечливістю в стані досліджуваного об'єкту і створення умови для усвідомлення цього протиріччя учнем як проблеми;
формулювання завдання продуктивного (або творчого) типу, що випливає з проблеми.
Методи навчання:
проблемного викладання;
частково-пошуковий;
дослідницький.
А також застосовую такі форми організації навчального простору:
парна взаємодія;
групова взаємодія.
Аналізуючи Державний стандарт початкової загальної освіти, я дійшла до висновку, що саме діяльнісний підхід в освіті забезпечить його виконання.
Дивиться самі:
- Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань.
Основна увага приділяється саме ознайомленню учнів з визначеним програмою набором понять і термінів, не формулюючи строгих означень, часто звертаючись до набутого життєвого досвіду учнів початкової школи, але не відходячи в той самий час від принципу науковості. Одже, до найбільш типових методів формування й розвитку ключових компетентностей на уроці інформатики в початкових класах належить: звернення до попереднього або щойно сформованого досвіду учнів, відкрите обговорення нових знань, у ході якого безпосередньо виявляється задіяна суб’єктна позиція учнів й опосередковано їх колишній досвід, вирішення проблемних завдань та обговорення проблемних ситуацій, ігрова діяльність, практичні роботи. Це дуже тісно перекликається з дидактичними принципами діяльнісного навчання.
Як я організую навчальну діяльність в початковій школі?
Як ви занєте, час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Тому весь інший час уроку я знайомлю учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу, обов’язково при цьому я використовую роботу з підручником (первинне засвоєння нового матеріалу), роботу з зошитом (закріплення нових знань), а потім учні використовують набуті знання працюючи за комп’ютером.
Ітак вашій увазі пропонується урок в 2 класі з розділу Графічний редактор.
(ознайомлення учасників з попередніми темами)
А тепер, закрийте очі і уявіть себе учнями 2 класу (1,2,3…) відкриваємо діти очі.
Починаємо урок…
Хід уроку
I. Організаційний момент
Вже дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав.
Будемо вчитися старанно,
Щоб урок пройшов не марно.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (10 хв.)
- Щоб урок пройшов плідно, нам потрібно правильно розподілити час. Саме тому до нас завітав містер Годинник.
- Діти, пригадайте, що ми вже вміємо робити в графічному редакторі? (запускати програму, створювати зображення, за допомогою графічних інструментів, змінювати створене зображення, зберігати, відкривати малюнок)
- Містер годинник запрошує попрацювати в групах, і згадати призначення основних графічних інструментів… (робота в групах, захист результату роботи групи)
- Ви добре попрацювали, показали, що ви вже багато чого знаєте, і ці знання вам сьогодні дуже знадобляться на уроці.
- А зараз давайте уважно подивимось на екран. І відповімо на запитання.
Чим відрізняються ці малюнки?

- Діти, ми зможемо створити такі зображення, враховуючи те, що ми вже знаємо з даної теми? (ні, не до кінця)
- Чого нам не вистачає для цього? (вміння друкувати текст в графічному редакторі)
- А де у повсякденному житті ви, можливо, зустрічали надписи біля зображень?(вітальні листівки, рекламні щити, в книжках)
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
- Діти, чи здогадалися ви, яка тема нашого уроку. (Додавання тексту до малюнка).
- То, як ви вважаєте , що ми будемо робити сьогодні на уроці…( навчимось додавати текст до створених малюнків, поєднувати текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора, будемо малювати годинник )
- Так дійсно, також будемо працювати з підручником, з зошитом, за комп’ютером, згадаємо правила безпеки під час роботи за комп’ютером, проведемо фізкультхвилинку, вправи для очей, працюватимемо за комп’ютером).
ІV. Первинне ознайомлення з новим матеріалом. (10 хв.)
- З поняттям тексту ми вже з вами зустрічались на уроках інформатики. Згадайте, що ми вивчали при цьому. (призначення основних клавіш клавіатури комп’ютера)
1. Робота з підручником.
- Давайте зараз відкриємо підручник на с.99 і познайомимося з «Алгоритмом додавання написів до зображень» (діти спочатку згадують що таке алгоритм, потім починають почерзі читати кроки алгоритму, учитель кожний крок демонструє на екрані)
Проблемна ситуація
- Діти давайте поглянемо, що трапилось… (учитель ненароком натискає ЛКМ за межами текстової області, не набравши при цьому до кінця текст). Що ж нам робити?
2. Фізкультхвилинка3.Робота в зошиті
Діти в парі виконують завдання на повторення введення тексту (с.22 впр.1)
V. Закріплення нових знань. (15 хв.)
1. Інструктаж вчителя щодо виконання практичної частини уроку (діти ще раз пояснюють, як додати текст до зображення, вчитель демонструє зразок створення циферблату годинника)
2. Повторення правил з ТБ.
3. Виконання роботи за комп’ютерами.
4. Вправи для очей
VІ. Рефлексія (3хв.)
Я дізнався…
Я навчився…
Мені сподобалося…
Мені було важко…
Мені було легко…
Я можу використати нові знання…
VІІ. Підсумок уроку.(2 хв.) Дякую за увагу!
Закончить мастер-класс мне бы хотелось словами английского политика Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».
787414-2920736901374649578Приложенные файлы


Добавить комментарий