Россия тарихы буенча контроль эш биремн?ре ( 9-16 гасыр)


6 класс, Россия тарихы буенча контроль эш биремнәре ( 9-16 гасыр)
1 вариант
I. 1.Славяннарга дәүләтчелек барлыкка килү кайсы чорга карый? 1. 10-11г. 3. 11-12г.
2. 9 -10г. 4. 6-7г.
2. Беренче рус ельязмасы ничек аталган?
1. “Замана еллары повете” 3.”Үгет-нәсыйхәт”
2. “Игорь полкы турында җыр” 4. “Задонщина”
3. Русьны чукындыру кайсы чорга карый?
1. 8 гасырга 3. 9 гасырга
2. 10 гасырга 4. 12 гасырга
4. 9-10 гасырларда көнчыгыш славяннарда халыктан ясак җыю формасы нинди булган?
1. полюдье 2. исполщина3. акчалата салым 4. җан башыннан түләнә торган салым
5. Борынгы Русьта салым җыюның яңа смстемасы (урок) урнаштыру нәрсә белән бәйләнгә?
1. Княгиня Ольга эшчәнлеге белән 2.”Русская Правда”ның кабул ителүе белән
3. Владимир Мономах”Устав” ының кабул ителүе 4. Кенәз Святослав походлары белән
6. Киев кенәзләренең кайсы үз балаларына багышланган “Үгет-нәсыйхәт” нең (“Поучение”) авторы булган ?
1. Дмитрий Донской 3. Иван Калита
2. Владимир Мономах 4. Иван 3
7. Борынгы Русьның законнар җыелмасы ничек аталган?
1. “Судебник” 3.”Собор уложениесе”
2.”Русская Правда” 4. “Стоглав”
8. Калкадагы сугыш кайчан була?
1. 1223, 31 май 3. 1242, 5 апрель
2. 1240, 15 июль 4. 1380, 8 сентябрь
9. Чуд күлендәге җиңү кем исеме белән бәйле?
1. Дмитрий Донской 3. Иван Калита
2. Александр Невский 4. Иван 3
10. Дмитрий Донской исеме кайсы сугыш белән бәйле
1. Боз өсте сугышы 3. Нева сугышы
2. Куликово сугышы 4. Сить елгасы буендагы бәрелеш
11. Беренче Рус патшасы:
1. Владимир 3. Иван 4
2.Иван Калита 4. Михаил Романов
13. Иван 3 нең Хөкем китабы ничәнче елда кабул ителә
1. 1550 3. 1649
2. 1497 4. 1613
II.Түбәндәге вакыйгаларны хронологик тәртиптә урнаштырырга
1. Угра елгасында кара-каршы тору 3. Рюриковичлар династиясенең Мәскәү тармагы яшәүдән туктау 2. Ливон сугышы 4. Юрий көне кертелү
III Вакыйгаларны вакыты белән туры китер
1. Нева сугышы а. 945-962
2. Иван Калитаның идарә итүе б. 988
3. Урок һәм погост кертелү в. 1325-1340
4. Христиан дине кабул итү г. 1240
IV . Төшенчәләрне дәвам ит: опричнина, ярлык, фольклор
6 класс, Россия тарихы буенча контроль эш биремнәре ( 9-16 гасыр)
2 вариант
I. 1.Славяннарга дәүләтчелек барлыкка килү кайсы чорга карый? 1. 10-11г. 3. 11-12г.
2. 9 -10г. 4. 6-7г.
2. Беренче рус ельязмасы ничек аталган?
1. “Замана еллары повете” 3.”Үгет-нәсыйхәт”
2. “Игорь полкы турында җыр” 4. “Задонщина”
3. Русьны чукындыру кайсы чорга карый?
1. 8 гасырга 3. 9 гасырга
2. 10 гасырга 4. 12 гасырга
4. 9-10 гасырларда көнчыгыш славяннарда халыктан ясак җыю формасы нинди булган?
1. полюдье 2. исполщина3. акчалата салым 4. җан башыннан түләнә торган салым
5. Борынгы Русьта салым җыюның яңа смстемасы (урок) урнаштыру нәрсә белән бәйләнгә?
1. Княгиня Ольга эшчәнлеге белән 2.”Русская Правда”ның кабул ителүе белән
3. Владимир Мономах”Устав” ының кабул ителүе 4. Кенәз Святослав походлары белән
6. Киев кенәзләренең кайсы үз балаларына багышланган “Үгет-нәсыйхәт” нең (“Поучение”) авторы булган ?
1. Дмитрий Донской 3. Иван Калита
2. Владимир Мономах 4. Иван 3
7. Борынгы Русьның законнар җыелмасы ничек аталган?
1. “Судебник” 3.”Собор уложениесе”
2.”Русская Правда” 4. “Стоглав”
8. Нева сугышы кайчан була?
1. 1223, 31 май 3. 1242, 5 апрель
2. 1240, 15 июль 4. 1380, 8 сентябрь
9. Чуд күлендәге җиңү кем исеме белән бәйле?
1. Дмитрий Донской 3. Иван Калита
2. Александр Невский 4. Иван 3
10. Дмитрий Донской исеме кайсы сугыш белән бәйле
1. Боз өсте сугышы 3. Нева сугышы
2. Куликово сугышы 4. Сить елгасы буендагы бәрелеш
11. Беренче Рус патшасы:
1. Владимир 3. Иван 4
2.Иван Калита 4. Михаил Романов
13. Иван 4 нең Хөкем китабы ничәнче елда кабул ителә
1. 1550 3. 1649
2. 1497 4. 1613
II.Түбәндәге вакыйгаларны хронологик тәртиптә урнаштырырга
1. Любеч съезды 3. Рюриковичлар династиясенең Мәскәү тармагы яшәүдән туктау 2. Әстерханны яулап алу 4. Юрий көне кертелү
III Вакыйгаларны вакыты белән туры китер
1. Угра елгасында кара каршы тору а. 945-962
2. Василий 3 идарә итүе б. 988
3. Урок һәм погост кертелү в. 1505-1533
4. Христиан дине кабул итү г. 1480
IV . Төшенчәләрне дәвам ит: опричнина, баскак , древлян

Приложенные файлы


Добавить комментарий