Biologiyadan 8-ci sinif IV f?sil uzr? kicik summativ qiym?tl?ndirm?


Biologiya 8-ci sinif IV bölmə üzrə KSQ
Ad------------------------ Soyad---------------------------- Tarix------------------
Düzgün ifadələrin altından xətt çəkin:
Balıqlar qəlsəmələrlə/ traxeyalarla tənəffüs edir
İnsanda ağ ciyərlər qarın / döş boşluğunda yerləşir.
Səs telləri qırtlaqda / traxeyada yerləşir .
Qazlar mübadiləsi bronxlarda / ağ ciyərlərdə gedir.
2.Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Diafraqma a) Bir qatlı epitelidən ibarətdir.
2.Alveol b) Döş boşluğunu qarın boşluğundan ayırır.
c) qan damarları ilə zəngindir.
d) Nəfəs vermə vaxtı əzələləri boşalır.
3.Cədvəldə nöqtələrin yerinə uyğun ifadələri yazın:
Hava aparıcı yollar 1.---------2----------3------------4------------5-----------
Nəfəs alma vaxtı baş verir Diafraqma----------- .Ağ ciyərlərin həcmi------------------
Nəfəs vermə vaxtı baş verir Ağciyərlərdə təzyiq-------------- Döş boşluğu------------
Səs tellərinin vəziyyəti Susduqda----------------. Danışdıqda------------------
4.İnsanda bir dəqiqədə neçə tənəffüs hərəkəti baş verir?
a)26 b) 30, c)18, d)16 , e)22.
5. Vərəm xəstəliyinə aid əlamətləri sözlərin qarşısında yazın:
Öskürəyin müddəti---------------------
Bəlğəm-----------------------------
Digər şəxsə keçmə ehtimalı-------------------
6. Qalıq havanın miqdarı hansı variantda göstərilib.
a) 500 ml, b)1500ml, c) 1000ml, d)3500ml, e) 2000ml
7. Fikirlərin düz və səhv olmasını “+” və “-“ ilə göstərin:
İnsan sakit nəfəs aldıqda 500ml hava udur
Ağ ciyərin həyat tutumu termometrlə ölçülür.
Nəfəs alıb , verdikdə azot və təsirsz qazların miqdarı dəyişmir.
Tənəffüs mərkəzi orta beyində yerləşir
Idmançılarda tənəffüs hərəkətləri ləng baş verir.
8. Nəfəs aldığımız havada 21% oksigen olduğunu bilərək bir dəfə nəfəs aldıqda ağ ciyərə daxil olan oksigenin miqdarının neçə olduğu hansı varianta uyğundur?
a) 65ml ,b) 85 ml ,c) 140 ml , d) 105 ml , e) 30 ml .
9. Aşağıd tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən hansının əlamətləri göstərilib?
Səsdə baş verən dəyişkənlik
Ağrılı quru öskürək
Boğazda göynəmə
a)Vərəm , b) Bronxit ,c) Laringit, d) Angina , e) Faringit.
10.Tənəffüs orqanlarının qorunmasının əhəmiyyəti barədə öz fikirlərinizi qeyd edin.
Səhv cavabların sayı ------------
Düzgün cavabların sayı -------------
Qiymət----------------------------------


Приложенные файлы


Добавить комментарий