Олімпіадні завдання з біології для учнів 9 класу


Склала :
Вчитель біології КЗШ№61
Сергієнко О.Ю.
Завданнядля проведення олімпіади з біології
для учнів 9 класу
Тестові завдання групи А
(Одна правильна відповідь)
(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).
1 . У кокосової пальми плід :а) яблуко ;б) кістянка ;в) горіх;г ) біб.
2.У модрини на зиму опадає :а) нічого; б) лише листки;в) один листок на кінці дуже вкороченого пагона;г) пучок листків на кінцях дуже вкорочених пагонів; д)чоловічі шишки.
3. Спеціалізованим органом, що відповідає за дихання рослин , є :а) листок ; б) стебло;в) корінь г)рослини не дихають, а фотосинтезують ;д) спеціального органа нема, бо всі органи рослин дихають.
4. Функцію фотосинтезу в кактусів виконує орган :а) дуже потовщений листок;б) потовщене стебло; в) надземна бульба; г) скупчення колючок - ареоли; д) потовщені черешки листків, які втратили листкову пластинку.
5. Серце дводишних риб :а) не розділяється на камери; б) має дві камери; в)має три камери;г) має чотири камери; д) редукується на ранніх стадіях розвитку.
6. Пальців на кінцівках у жаби : а) по п'ять на передніх і по п'ять на задніх;б) по п'ять на передніх і по шість на задніх;в) по три на передніх і по п'ять на задніх;г) по чотири на передніх і по п'ять на задніх;д) по три на передніх і по чотири на задніх.
7. У собачої блохи ходильних ніг :а) дві; б) чотири; в) шість; г) вісім; д)десять.
8. Повна зоологічна назва сірої ропухи - Bufobufo (Linnaeus? 1758).
Те, що прізвище Ліннея взяте в дужки, означає, що : а) Ліней описав сіру ропуху з помилками ;б) Ліней описав сіру ропуху несамостійно;в) після опису Ліннея не зберігся типовий екземпляр;г) Лінней описав сіру ропуху в складі якогось іншого роду, ніж той , до якого її відносять зараз.д) точно не відомо, сірій ропусі привласнив Лінней це ім'я чи якомусь іншому виду.
9. Кісткою черепа є : а) тім'яна; б) лобкова; в) таранна; г) грудинна.
10. Уміст великої кількості міжклітинної речовини є характерною ознакою тканин :а) нервової; б) сполучної;в) епітеліальної; г) м'язової.
Тестові завдання групи Б.
(Декілька вірних відповідей)
(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 2 б.).
11. До основних функцій кореневої системи відносять :а) прикріплення рослини до субстрату;б) фотоліз води; в) поглинання та переміщення води й поживних речовин; г) синтез хлорофілу; в) гутацію.
12. Деякі рослини «плачуть», виділяючи краплини вологи на листках, тому що:а)виводиться надлишок вологи з тіла;б) так працюють особливі «водяні проходи»;в) так затягуються раневі поверхні;г) це результат звичайної транспірації;д) так виділяються продукти фотосинтезу.
13. Листковий рубець можна знайти:а) на тому місці, де жилка листка були ушкоджена;б) у тому місці, де листкова пластинка приростає до черешка;в) на зимуючих пагонах, під вузлами;г) під бруньками;д) на тому місці, де влітку до стебла крапився листок, який восени опав.
14. Види рослин, у яких дорослий гаметофіт (заросток) і дорослий спорофіт ведуть незалежний один від одного спосіб життя :а) плаун булововидний; б)зелений мох зозулин льон;в) ялина звичайна; г) хвощ польовий;д) чоловіча папороть.
15. Тварина, що має почленовані кінцівки, змішану порожнину тіла, сегментоване черевце , трахейну дихальну систему та в якої функцію виділення виконують мальпігієві судини, не залежить до систематичної групи : а) вищі раки; б) комахи;в) сінокосі; г) кліщі; д) двопарноногі.
16. Для інфузорії туфельки характерною є наявність :а) одного ядра; б) двох ядер; в) однієї скоротливої вакуолі; г) двох скоротливих вакуолей; д) джгутиків.
17. З наведених ознак для крокодилів є характерними : а) добре розвинені ікла; б) живо народження;в) часткове розмішування венозної і артеріальної крові в серці; г) розташування зубів у альвеолах; д)усе тіло вкрите плакоїдною лускою.
18. Пару розвинених крил мають: а) муха цеце; б) кажани – вампіри; в) мурахи; г) пінгвіни Аделі; д) клопи – черепашки.
19 . Гемоглобін у людини виконує функції :а) забезпечення імунітету ; б) перенесення кисню; в) перенесення вуглекислого газу; г) запобігання крововтрата у разі порушення цілісності судин; д) підтримання pH крові на стабільному рівні.
20. Електрична стимуляція блукаючого нерва призводить до таких змін у функціонуванні організму людини :а) зростання частоти серцевих скорочень;б) зниження частоти серцевих скорочень;в) збільшення діаметра артерій;г) зменшення діаметра артерій;д) зниження кров'яного тиску.
Тестові завдання групи В.
(Завдання на визначення відповідності структур, явищ та подій)
(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 2 б.).
21. Установіть відповідність між назвою рослини та назвою видозміни кореня, що властивий цій рослині :
1.орхідея; А. корені – присоски;
2.жоржина; Б. бульбокорені;
3.омела біла; В. повітряні корені;
4.фікус. Г. дихальні корені
Д. ходульні корені.
22. Установіть відповідність між назвою плода рослини, якій властивий цей плід :
1.стручок; А квасоля;
2.сім'янка; Б соняшник;
3.крилатка; В явір;
4.горішок. Г шипшина;
Д ріпак.
23. Установіть відповідність між назвами органел найпростіших та функціями, яку вони виконують:
1.клітинний рот; А відмежування цитоплазми клітини від
зовнішнього середовища;
2.порошиця; Б збереження та передавання генетичної інформації;
3.скоротлива вакуоля; В захоплення їжі;
4.еластична мембрана. Г видалення неперетравлених решток;
Д виведення зайвої води та шкідливих речовин.
24. Установіть відповідність між назвами тварин та назвами класів, до яких вони належать :
1. планарія молочно – біла; А клас Стьожаки;
2. п'явка; Б клас Війчасті черви;
3. оцтова вугриця; В клас Круглі черви;
4. бичачій цип'як; Г клас Кільчасті черви;
Д клас Сисуни.
25. Укажіть послідовність етапів процесу утворення еритроцитів:
А формування гемоглобіну всередині еритроцита;
Б поділ стовбурових клітин кісткового мозку, утворення еритробластів;
В вихід еритроцитів у кров'яне русло;
Г втрата еритробласта ядрами.
Г. Відкриті питання
26.  Розрахуйте хвилинний об'єм крові, якщо відомо, що кількість кисню, який використовується за одну хвилину, становить 240 мл, вміст кисню в артеріальній крові — 19%, а у венозній — 13%.
27. Поясніть особливості будови скелета людини, зумовлені прямоходінням і трудовою діяльністю.

Приложенные файлы


Добавить комментарий