Олимпиадные задания по украинскому языку и литературе для 5-11 классов .

Олімпіадні завдання з української мови

5 клас
Українська мова

1. У 1 реченні підкреслити всі члени речення(підмет,присудок,другорядні). Надпишіть над словами 2 речення частини мови.
Тоді пташка падала тихо вниз й натягала другу струну. Сіра маленька пташка низько висіла над полем.

2. Записати у транскрипції слова:їздити, сяють.

3. Записати слова у дві колонки: 1) з м’яким знаком; 2) з апострофом.
Порт єра, миш як, ад ютант, комп ютер, ател є, інтер єр, грил яж ( особливий вид цукерок), В єтнам, імпул с, кар єра, Н ю-Йорк.Українська література

1.Прочитайте текст, визначте тему (про що він?)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Донечко, з добрим ранком! Глянь за вікно, маленька. Котик на нашім ґанку з чорного став біленький. Сніг йому в очі диха, котик кумедно чмиха. Вуха сховавши в іній, диба трамвайчик синій. З неба летять троянди, щічки дітей квітчають. Мама прасує банти, поки співає чайник. Тато вмиває доню, доня сміється: Тату! Треба купити поні в саночки запрягати. Сонце прийшло до ґанку, котику в очі диха... Донечко, з добрим ранком! Донечко, з першим снігом! 

2.Назвіть відомі вам жанри фольклору.

3.Опишіть характери двох головних героїв казки «Про правду і кривду» 

Олімпіадні завдання з української мови

7 клас
Українська мова

1. Утворіть від поданих дієслів доконаного виду дієслова недоконаного виду за допомогою відповідних суфіксів. Виділіть суфікси в утворених дієсловах.
Відкотити –
Видужати –
Підбити –
Застерегти –

2. Скласти і записати із слів прислів’я.

а) Хліба, а, слово, на, бережи, обід, на, відповідь.
б) Не, горобець, випустиш, слово, спіймаєш, не. ( 3 бали ).


3.Знайдіть помилки. Запишіть правильно.
Більш краще, найбільш красивіше, якнайтихо, щонайблизько, більш вибагливий, найменш складніше.

Українська література

1.Які пісні називаємо коломийками? Яка була тематика коломийок?
2. Що таке метафора. Назвіть її види.
3. Яку останню книгу ви прочитали?(автор,жанр,герої,тема,ідея).

Олімпіадні завдання з української мови


8 клас

Українська мова

1. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Тільки/б, той/таки, а/все/ж/таки, будь/що, але/ж, де/в/кого, ось/де, будь/чийого, ходи/но, де/б/то/не/було, а/ні/ні, казна/з/ким, де/ж/таки, що/хвилини, дарма/що, будь/що/будь, той/таки, ані/мур/мур, ото/ж, звідки/не/будь.

2. Побудувати та записати діалог (8-10 реплік), який міг би відбутися між гостем Луганська, що з'ясовує у перехожого, як дістатися від залізничного вокзалу до лялькового театру . Ввести короткий опис місцевості.

3. Відредагувати речення з однорідними членами і виправити мовні помилки:

Мені подарили скромне золоте кольцо і й оригінальний, жовтий зонтик.
Мені срочно треба купити утюг, щоб погладити білизну, і брюки, і різні предмети.

4. Утворити кличний відмінок від поданих слів.
Киянин, сусід, юнак, товариш полковник, Володимир, добродійка, небога, Марічка, любов, велетень, друг, пані Ірина.
Українська література

1. Назвати жанри українських народних пісень.(Повна відповідь)

2 Роди фольклору:

3. Літописи-це...

4. Геральдична поезія описувала..

Олімпіадні завдання з української мови

11 клас
Українська мова

1. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір речення.
Не забудьте не збайдужійте не зрадьте цих духовних оберегів з якими ми виростали й виходили в широкий і тривожний світ щоб завжди повертатися бодай у спогадах до родинного вогнища до свого посвіту.

2. Пояснити значення слів. Скласти з ними 2 речення: 1 із складносурядним зв’язком, 1 – із складнопідрядним.
Алгоритм -
Диспут -
Емігрант -
Синтаксис-
3. Поставте правильні наголоси в словах:

Бородавка, визнання, громадянин, зібрання, курятина, мережа, перепустка,
порядковий, посуха, приязність, слов’янин

4. Дати відповідь на питання
що таке :
– метафора
– інверсія
– риторичне запитання.
5.Який з наведених фразеологізмів не може бути в одному синонімічному ряду з іншими:
А пекти раків
Б зайтися рум’янцем
В як вогнем охопило
Г з вогню та в полум’я
Д кров заливає обличчя

Українська література

1. . Які нові жанри з’явилися в українській прозі 20-х рр.?

2. Що таке новела? Чим цей жанр відрізняється від оповідання?

3.Знайти й виписати тропи з вірша
Дмитро Паличко
Рубаї
***
Мені нагадують людські серця
Крихке й тоненьке серце олівця –
Зламати легко, застругати важче,
Списати неможливо до кінця.


Приложенные файлы


Добавить комментарий